10 sierpień 2019

Dofinansowanie z ZUS na BHP

Od 15 lipca 2019 r. możliwe stało się składanie wniosków do właściwego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o przyznanie dofinansowania działań płatnika składek na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy. Akcja ZUS ma charakter konkursu, a wybrane projekty mogą otrzymać dodatkowe środki.

Jaki jest cel konkursu i ile można zyskać?

Celem rywalizacji jest wybór projektów, które będą prezentowały rozwiązania, zmierzające do poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy, a także zmniejszenia zagrożenia wypadkami przy pracy lub chorobami zawodowymi. Szkolenia bhp bywają bowiem niewystarczające. Dofinansowaniu podlegają działania, które mieszczą się w określonych obszarach technicznych, a zatem działania związane z bezpieczeństwem instalacji technicznej, maszyn, urządzeń i miejsc pracy. Ponadto ZUS przyzna świadczenie tym, którzy mają na względzie urządzenia chroniące przed hałasem i drganiami mechanicznymi oraz promieniowaniem elektromagnetycznym. Dla ZUS-u ważne są również te projekty, które zapewniają oświetlenie miejsc i stanowisk pracy oraz ochrona przed promieniowaniem optycznym, a także ochrona przed energią elektryczną i elektrycznością statyczną.

Kto może wziąć udział w konkursie?

Wnioskodawca, który przystąpi do konkursu powinien spełniać łącznie pięć warunków. Po pierwsze nie może zalegać z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenia zdrowotne. Po drugie nie może zalegać z opłacaniem podatków. Po trzecie nie znajduje się w stanie upadłości, pod zarządem komisarycznym, w toku likwidacji, postępowania upadłościowego lub postępowania układowego z wierzycielem. Po czwarte nie ubiegał się o dofinansowanie przed upływem 3 lat od dnia wypłaty przez ZUS całości ostatniego dofinansowania. Po piąte z kolei nie ubiegał się o dofinansowanie przed upływem 3 lat od dnia zwrotu dofinansowania.

Jak uzyskać dofinansowanie z ZUS?

Dany pracodawca, ubiegając się o dofinansowanie do projektu powinien po pierwsze pobrać dokumenty konkursowe i zapisać je u siebie na dysku. Po drugie musi zapoznać się z Regulaminem konkursu oraz jego wszystkimi załącznikami. W trzecim kroku należy wypełnić wnioski zapisać go w wersji elektronicznej. Ostatnią fazą jest natomiast wejście na stronę www.prewencja.zus.pl i wysłanie zgłoszenia. Strona pozostanie aktywna do 16 sierpnia 2019 r. Po wysłaniu wniosku istotne jest wygenerowanie potwierdzenia złożenia wniosku, podpisanie papierowej wersji podania oraz przesłanie jej wraz z załącznikami do właściwej placówki ZUS.

TBF – specjaliści od szkolenia bhp

Już jakiś czas temu zauważyliśmy pewną tendencję, iż jako pracownicy najchętniej podejmujemy się szkolenia bhp, jeżeli znajduje się ono blisko domu, a wykłady realizowane są w godzinach pracy. Właśnie dlatego samodzielnie zaczęliśmy szukać źródeł dofinansowań dla naszych klientów.

Klienci
Zobacz nasze referencje

Z naszych usług skorzystali dotychczas:

Nasze oddziały

TBF s.c.

Centrala

ul. Jagiellońska 88

00-992 Warszawa

tel. kom. +48 507 300 506

e-mail: biuro@tbf.com.pl

 

tel/fax: (+48) 22 679 66 22

tel/fax: (+48) 22 678 34 13