Dotacje z ZUS na BHP

Pragniemy Państwu przypomnieć, że Zakład Ubezpieczeń Społecznych w ramach prewencji wypadkowej prowadzi program skierowany do przedsiębiorców, którego celem jest poprawa bezpieczeństwa i higieny pracy w ich zakładach. Program polega na dofinansowywaniu przedsięwzięć wdrażanych w firmach, których celem ma być poprawa  stan bezpieczeństwa  i higieny pracy.

Projekty w ramach dotacji ZUS

Zwiększenie budżetu o 11 mln złotych w roku 2016 w stosunku do roku 2015 okazało się niewystarczające w kontekście ilości zgłoszonych wniosków na dotacje zus. Pomimo, że już z początkiem września 2016 r. wyczerpana została pula środków projekty przyjmowane są nadal. Każdy projekt, który zostanie zaakceptowany zostanie zrealizowany jednak będzie musiał poczekać do 2017 roku na wypłacenie środków.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych dofinansowuje:

  • projekty inwestycyjne, które odnosić się będą przede wszystkim do aspektu bezpieczeństwa technicznego (rozwoju, modyfikacji i usprawnienia stanu technicznego maszyn, urządzeń oraz systemów i środków ochronnych),
  • projekty doradcze, zorientowane na poprawę zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy,
    w tym na realizację oceny ryzyka zawodowego, wprowadzenie procedur bezpiecznej pracy oraz planowanie i monitorowanie działań prewencyjnych w zakresie BHP,
  • projekty inwestycyjno – doradcze, łączące wyżej opisane działania.

Poziom dofinansowania został zróżnicowany ze względu na wielkość podmiotu, mierzony liczbą osób, za które odprowadzana jest składka na ubezpieczenie wypadkowe.  Wynosi od 20% do 90% oraz od 40 tysięcy złotych do 500 tysięcy złotych. Wszystkie dotacje zus, które zostały zaakceptowane do momentu wyczerpania budżetu na 2016 r. zostaną rozpoczęte jeszcze w roku 2016. Program jest skierowany w szczególności sektora MŚP (małe i średni przedsiębiorstwa). Wszystkie dotacje zus w ramach projektu z 2016 r., jak również  ich wysokość są uzależnione od ilości zatrudnionych osób, za które przedsiębiorca odprowadza składki na ubezpieczenie wypadkowe.

Wspieramy Państwa na każdym kroku

Rodzaj przedsiębiorstwa

Liczba pracowników

Procent budżetu projektu podlegający dofinansowaniu

Maksymalna kwota dofinansowania
dla projektów

doradczych
(w PLN)

inwestycyjnych
(w PLN)

inwestycyjno – doradczych*
(w PLN)

Mikro przedsiębiorstwo

1-9

90%

40 000

100 000

140 000

Małe przedsiębiorstwo

10-49

80%

60 000

150 000

210 000

Średnie przedsiębiorstwo

50-249

60%

80 000

260 000

340 000

Duże przedsiębiorstwo

250 i więcej

20%

100 000

400 000

500 000

Dotacje z ZUS na BHP – tabela

Mają Państwo pytania związane z dofinansowaniem? Postaramy się rozwiać wszelkie wątpliwości oraz zaoferujemy pomoc w uzyskaniu dotacji.

Zapraszamy do zakładki kontakt w celu omówienia szczegółów.

Klienci
Zobacz nasze referencje

Z naszych usług skorzystali dotychczas:

Nasze oddziały

TBF s.c.

Centrala

ul. Jagiellońska 88

00-992 Warszawa

tel. kom. +48 507 300 506

e-mail: biuro@tbf.com.pl

 

tel/fax: (+48) 22 679 66 22

tel/fax: (+48) 22 678 34 13