Wdrożenia ISO

Nasza firma od lat prowadzi szkolenia BHP i PPOZ, dlatego doskonale zdajemy sobie sprawę z potrzeb, problemów i oczekiwań dzisiejszych firm i przedsiębiorców. Wychodząc naprzeciw naszym Klientom przygotowaliśmy kompleksową ofertę, która obejmuje nie tylko zagadnienia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej, ale także usługi szkoleniowo-doradcze, dotyczące wdrażania systemów zarządzania jakością. Z naszą pomocą małe i duże firmy mogą przygotować się do uzyskania certyfikatu ISO 9001 – standardu akceptowalnego i rozpoznawanego na całym świecie.

Przygotowana przez nas obsługa wdrażania ISO obejmuje kilka etapów:

  • Przeprowadzenie audytu wstępnego, którego celem jest zbadanie istniejącej dokumentacji oraz faktycznie działających w firmie procesów. Wyniki audytu udostępnione są w formie raportu z wytycznymi dotyczącymi dalszych elementów wdrożenia.

  • Analizę misji, celów i strategii firmy. W trakcie tego etapu powstaje polityka jakości – dokument, w którym określone zostaną założenia strategiczne firmy oraz wyodrębnione cele, związane z poprawą jakości.

  • Szkolenie dla Pełnomocnika i Zarządu – w celu sprawnego przygotowania i wdrożenia systemu niezbędne jest przeszkolenie osób biorących udział w budowie systemu.

  • Szkolenie ogólne dla pracowników. Przeszkolenie załogi jest istotne dla właściwego przygotowania i późniejszego funkcjonowania systemu zarządzania jakością.

  • Przegląd przedmiotowego zakresu działalności zakładu pracy, w celu wyodrębnienia procesów zachodzących w firmie. W efekcie tego etapu powstają tzw. mapy, które określają działania realizowane w firmie, z uwzględnieniem kolejności ich realizacji oraz powiązań między nimi, jak również określeniem odpowiedzialności za działania.

  • Opracowanie i weryfikacja dokumentów systemu zarządzania jakością (procedur, instrukcji, formularzy, księgi jakości) – dokumenty opracowywane są przez konsultanta, który tworzy je w oparciu o obserwacje własne oraz informacje uzyskane od pracowników odpowiedzialnych za obszar działania opisywany dokumentem. Po uzyskaniu pozytywnej opinii Klienta następuje wdrażanie procedur.

  • Szkolenie audytorów wewnętrznych. Celem tego etapu jest wyszkolenie audytorów – osób, które będą potrafiły ocenić, czy system jest zgodny z wymaganiami normy, funkcjonuje prawidłowo oraz czy jest doskonalony.

  • Wdrażanie procedur – to etap, podczas którego odbywa się szkolenie z procedur, ich realizacja, audytowanie oraz korekta w trakcie wdrażania.

  • Przeprowadzenie audytu wewnętrznego systemu zarządzania jakością (audytu przedcertyfikacyjnego). Celem tego etapu jest stwierdzenie gotowości systemu zarządzania jakością do certyfikacji.

Wdrażanie ISO za pośrednictwem naszej firmy opiera się na ścisłej współpracy naszego konsultanta z Klientem. Czas realizacji tej usługi zależny jest od rodzaju danej działalności oraz jej potrzeb i wymagań w tym zakresie. W osiągnięciu konkretnej normy ISO pomogą Państwu nasi pracownicy, którzy posiadają wieloletnie doświadczenie w skutecznym przygotowywaniu firm i przedsiębiorstw do uzyskania certyfikatu zarządzania jakością.

Nasi specjaliści działają na terenie całej Polski. Jesteśmy dostępni w: Warszawie, Gdańsku, Olsztynie, Katowicach i innych miastach. Zapraszamy do współpracy!

Klienci
Zobacz nasze referencje

Z naszych usług skorzystali dotychczas:

Nasze oddziały

TBF s.c.

Centrala

ul. Jagiellońska 88

00-992 Warszawa

tel. kom. +48 507 300 506

e-mail: biuro@tbf.com.pl

 

tel/fax: (+48) 22 679 66 22

tel/fax: (+48) 22 678 34 13