24 sierpień 2018

Jak przechowywać sprzęt ochronny?

Niektóre branże obarczone są koniecznością powszechnego posiadania i stosowania różnego rodzaju środków ochrony indywidualnej. O ile sam fakt zapewnienia pracownikom właściwego sprzętu jest oczywisty dla pracodawców, o tyle często zapominają oni o kwestii odpowiedniego przechowywania tego sprzętu. W jaki sposób robić to prawidłowo? O tym między innymi traktują nasze szkolenia bhp.

Podstawa prawna

Podstawowy dokument, regulujący kwestię bhp, czyli rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej  z 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. nr 169 poz. 1650, z późn. zm.) zawiera załącznik nr 2, który odnosi się z kolei do szczegółowych zasad stosowania środków ochrony indywidualnej. Chociaż nie wskazuje on wprost na odpowiednie przechowywanie sprzętu ochronnego, to jednak tę regułę można wywnioskować z istniejących przepisów. Dostarczane pracownikom do stosowania środki ochrony indywidualnej powinny bowiem: być odpowiednie do istniejącego zagrożenia i nie powodować same z siebie zwiększonego zagrożenia, uwzględniać warunki istniejące w danym miejscu pracy, uwzględniać wymagania ergonomii oraz stan zdrowia pracownika, a także być odpowiednio dopasowane do użytkownika – po wykonaniu niezbędnych regulacji. Z powyższego wynika, że sprzęt musi być uporządkowany, łatwo dostępny i tak dalej. Drugim istotnym w tym kontekście dokumentem jest rozporządzenie Ministra Gospodarki z 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz. U. z 2005 r. nr 259 poz. 2173).

Gdzie przechowywać?

Przepisy wskazują, że odzież robocza oraz środki ochrony indywidualnej, powinno przechowywać się w szatniach lub innych pomieszczeniach, które będą zapewniały higieniczne i bezpieczne warunki. Dodatkowo, niektóre rodzaje sprzętu obciążone są dodatkowymi wymogami. Przykładowo, środki ochrony przed upadkiem z wysokości, czyli wszelkiego rodzaju szelki, pasy bezpieczeństwa, linki asekuracyjne i tak dalej, powinny być przechowywane w warunkach niepowodujących negatywnego wpływu środowiska na stan techniczny tego sprzętu. Informacje na temat tego, co będzie optymalnym miejscem, znajdziemy najprawdopodobniej w instrukcji obsługi danej rzeczy.

Najważniejsze zachowanie porządku

Podstawą właściwego przechowywania sprzętu, poza przestrzeganiem instrukcji, dołączonych do danego rodzaju wyposażenia, jest zachowanie porządku. Jeżeli sprzęt jest posegregowany, wyczyszczony i sprawny, najprawdopodobniej ewentualna kontrola nie znajdzie żadnych nieprawidłowości w tym zakresie. Pamiętajmy, że chodzi o to, aby sprzęt nadawał się do natychmiastowego użycia i aby każdy pracownik, mający podstawową wiedzę na temat funkcjonowania określonych narzędzi, wiedział w jaki sposób z nich prawidłowo skorzystać.

Szkolenia bhp

Prowadząc nasze szkolenia bhp niejednokrotnie zwracamy uwagę na odpowiednie przechowywanie sprzętu ochrony indywidualnej. Ten obowiązek spoczywa bowiem na pracodawcy i może również mieć znaczący wpływ na czyjeś zdrowie i życie. Przechowywanie sprzętu leży również w kręgu naszego zainteresowania podczas wykonywania czynności, obejmujących nadzór bhp oraz outsourcing bhp.

Klienci
Zobacz nasze referencje

Z naszych usług skorzystali dotychczas:

Nasze oddziały

TBF s.c.

Centrala

ul. Jagiellońska 88

00-992 Warszawa

tel. kom. +48 507 300 506

e-mail: biuro@tbf.com.pl

 

tel/fax: (+48) 22 679 66 22

tel/fax: (+48) 22 678 34 13