17 czerwiec 2019

Upały a zasady bhp

Tak naprawdę lato się jeszcze nie zaczęło, a męczące upały już dają nam się we znaki. Pracując w pomieszczeniach, w których temperatura jest naprawdę wysoka, jesteśmy mało wydajni. Boli nas głowa, wolniej myślimy, trudno nam się na czymkolwiek skoncentrować. Niewiele osób zdaje sobie jednak sprawę z tego, że mogą nawet powstrzymać się od wykonywania pracy, jeżeli pomieszczenie, w którym się znajdują nie spełnia podstawowych norm bhp.

Obowiązki pracodawcy, prawa pracownika…

Klimat w Polsce z roku na rok coraz bardziej się zmienia. Sytuacje, w których w Madrycie jest 20 stopni, a w Warszawie 30 stopni, nie należą już do rzadkości. Właśnie dlatego nasze szkolenia bhp coraz częściej poruszają temat obowiązujących zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w czasie upałów. Warto wiedzieć o tym, że pracodawcy mają w związku z tym szereg różnych obowiązków. Z kolei pracownicy posiadają wiele uprawnień i możliwych roszczeń wobec swoich pracodawców. Zagwarantowanie im wody w upalne dni nie jest jedyną opcją.

Podstawą zimne napoje

Podstawą realizacji zadań, wyznaczonych przez przepisy bhp i związanych z wysokimi temperaturami, jest dostarczanie pracownikom zimnych napojów. Obowiązek ten aktualizuje się po stronie pracodawcy w momencie, gdy temperatura przekracza 25 stopni (dla pracowników, wykonujących pracę w warunkach uciążliwych) oraz 28 stopni (w biurach i innych zakładach pracy). Nie jest co prawda nigdzie określone, ile dokładnie wody należy się każdemu z pracowników. Należy jednak przyjąć, że ilość ta powinna zaspokajać ich potrzeby.

Jaka może być maksymalna temperatura w miejscu pracy?

Przepisy nie określają maksymalnej temperatury, jaka powinna występować w pomieszczeniach pracy. Istnieje jedynie stwierdzenie, iż na pracodawcy spoczywa obowiązek zapewnienia temperatury odpowiedniej do rodzaju wykonywanej pracy, czyli metod pracy i stopnia wysiłku fizycznego, włożonego do jej wykonania. Jaka temperatura będzie zatem odpowiednia? Nasze szkolenia bhp, uzupełniająco do innych przepisów, związanych z zasadami bhp, przywołują Polską Normę PN-83/B-03430. Ona z kolei ustala trzy kategorie pomieszczeń pracy. W pomieszczeniach roboczych, gdzie pracuje się na stojąco temperatura nie powinna przekraczać 27 stopni. W strefie stałego pobytu ludzi (pomieszczenia mieszkalne i biurowe) temperatura nie powinna wyjść poza zakres 29 stopni. Z kolei w kuchniach i łazienkach maksymalnym pułapem są 33 stopnie.

Pracownicy mogą nawet odmówić wykonywania pracy

Pracownik, który ma poczucie, że pracodawca nie zapewnił mu odpowiednich warunków pracy, a panujące temperatury zagrażają jego życiu lub zdrowiu, może odmówić wykonywania obowiązków służbowych. Powinien jednak o tym oficjalnie, na piśmie poinformować swojego pracodawcę. Dopiero po tym może oddalić się z miejsca pracy.

Szkolenia bhp – warto znać swoje prawa i obowiązki

Poprzez nasze szkolenia bhp edukujemy nie tylko pracowników, ale i pracodawców. Chcemy aby pracownicy wiedzieli, że istnieje katalog praw, związanych z upałami, które mogą egzekwować od swojego pracodawcy. Z kolei pracodawców przestrzegamy przed konsekwencjami naruszenia przepisów bhp. Niewiele z nich zdaje sobie bowiem sprawę z tego, że niedopełnienie ustawowych obowiązków w tym zakresie może zakończyć się wymierzeniem kary grzywny od 1000 zł do nawet 30.000 zł.

Klienci
Zobacz nasze referencje

Z naszych usług skorzystali dotychczas:

Nasze oddziały

TBF s.c.

Centrala

ul. Jagiellońska 88

00-992 Warszawa

tel. kom. +48 507 300 506

e-mail: biuro@tbf.com.pl

 

tel/fax: (+48) 22 679 66 22

tel/fax: (+48) 22 678 34 13