6 listopad 2018

Ochrona pracy kobiet w ciąży

Przepisy ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 917, z późn. zm.) dużo uwagi poświęcają pracy kobiet w ciąży. Zastosowane zostały wobec nich różnego rodzaju ulgi i uprzywilejowania, a także wiele ograniczeń (w dużej mierze mających pozytywny wydźwięk). Co należy wiedzieć o pracy kobiet w ciąży? Z uwagi na doniosłość tematu, ten wątek niejednokrotnie poruszają nasze szkolenia bhp.

Prace wzbronione kobietom w ciąży

Ograniczenia z powodu ciąży dotyczą między innymi zakresu wykonywanych prac. Zgodnie z art. 176 Kodeksu pracy: „kobiety w ciąży i kobiety karmiące dziecko piersią nie mogą wykonywać prac uciążliwych, niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia, mogących mieć niekorzystny wpływ na ich zdrowie, przebieg ciąży lub karmienie dziecka piersią.” W tym zakresie zostało wydane stosowne rozporządzenie Rady Ministrów, które określiło, o jakich pracach mowa w art. 176. Obejmują one w szczególności czynności związane z nadmiernym wysiłkiem fizycznym, w tym przenoszeniem ciężarów, a także mogące mieć niekorzystny wpływ ze względu na sposób i warunki wykonywania takiej pracy (na przykład ze względu na czynniki chemiczne, biologiczne, występujące w miejscu pracy).

Wypowiedzenie umowy o pracę

W odniesieniu do korzyści i udogodnień, związanych z ciążą, należy wskazać również na art. 177 Kodeksu pracy. Zgodnie z tymi przepisami „pracodawca nie może wypowiedzieć, ani rozwiązać umowy o pracę w okresie ciąży, a także w okresie urlopu macierzyńskiego pracownicy, chyba że zachodzą przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia z jej winy i reprezentująca pracownicę zakładowa organizacja związkowa wyraziła zgodę na rozwiązanie umowy”, a także „umowa o pracę zawarta na czas określony albo na okres próbny przekraczający jeden miesiąc, która uległaby rozwiązaniu po upływie trzeciego miesiąca ciąży, ulega przedłużeniu”.

Czas pracy

Korzystnym dla pracownika rozwiązaniem jest również uregulowanie, dotyczące czasu pracy. Kodeks wskazuje między innymi na zakaz pracy w godzinach nadliczbowych i porze nocnej, wskazany w art. 178. W oparciu o ten przepis pracownicy nie można również delegować poza stałe miejsce pracy. Gdyby zapewnienie pracownicy bezpiecznych i wygodnych warunków pracy było niemożliwe lub gdyby istniała konieczność przeniesienia pracownicy na inne, gorzej płatne stanowisko, przysługuje jej także dodatek wyrównawczy. W odniesieniu do limitów godzinowych, należy natomiast odwołać się do art. 148 Kodeksu pracy, zgodnie z którym czas pracy pracownic w ciąży nie może przekraczać 8 godzin.

Szkolenia bhp

Nasze szkolenia bhp olsztyn gdańsk, warszawa nie bazują wyłącznie na poruszaniu tematów, ściśle związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy. Niejednokrotnie wskazujemy również na zagadnienia poboczne, które jednak ściśle wiążą się z bezpieczeństwem pracowników. Takim tematem jest chociażby omówiona wyżej praca kobiet w ciąży.

Klienci
Zobacz nasze referencje

Z naszych usług skorzystali dotychczas:

Nasze oddziały

TBF s.c.

Centrala

ul. Jagiellońska 88

00-992 Warszawa

tel. kom. +48 507 300 506

e-mail: biuro@tbf.com.pl

 

tel/fax: (+48) 22 679 66 22

tel/fax: (+48) 22 678 34 13