Usługi ppoż.

 

Pełnowymiarowa ochrona przeciwpożarowa dla firm

Firma TBF oferuje kompleksową ofertę z zakresu doradztwa i nadzoru BHP, w tym również obsługę PPOŻ. Wszelkie działania, podejmowane przez nas w tym zakresie, realizowane są na mocy ustawy o ochronie przeciwpożarowej oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 roku w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy.

Uwzględniamy wszelkie potrzeby pracodawcy, wynikające ze specyfiki miejsca oraz charakteru pracy. W profesjonalny sposób przygotowujemy pracowników wszystkich typów firm do sytuacji niebezpiecznych i zagrażających życiu, w tym zwalczania pożarów i ewakuacji. Uświadamiamy, że ochrona przeciwpożarowa jest jednym z podstawowych działań w każdym zakładzie pracy, a na pracodawcach spoczywa obowiązek wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za wdrażanie odpowiednich przepisów w firmie, zgodnie z ustawą z 26 czerwca 1974 roku (art. 2091/1 §1 pkt. 2, Dz. U. z 1988 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.)

W ramach usługi PPOŻ oferujemy:

 • szkolenia pracowników z zakresu ochrony przeciwpożarowej,
 • opracowywanie instrukcji przeciwpożarowych dla budynków i innych obiektów budowlanych ( zgodnie z § 6 rozporządzenia MSWiA z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów Dz.U. Nr 109, poz. 719 ),
 • przegląd stanu PPOŻ oraz sporządzenie protokołów stanu bezpieczeństwa pożarowego,
 • organizację i przeprowadzanie próbnych ewakuacji,
 • wykonywanie okresowych przeglądów, legalizacji i napraw podręcznego sprzętu gaśniczego,
 • kontrolę ciśnienia i wydajności hydrantów, a także próby ciśnieniowe węży hydrantowych,
 • opracowywanie zarządzeń wewnętrznych oraz instrukcji z zakresu ochrony przeciwpożarowej,
 • przedstawianie pracodawcy wniosków, dotyczących ryzyka pożarowego oraz technologicznego w zakładach pracy,
 • doradztwo w zakresie metod i organizacji stanowisk pracy, w odniesieniu do biernej ochrony przeciwpożarowej, zagrożenia wybuchem z uwzględnieniem zabezpieczeń przeciwpożarowych,
 • wyposażenie nadzorowanych obiektów w instrukcje przeciwpożarowe, wykazy telefonów alarmowych, znaki bezpieczeństwa dotyczące ewakuacji, znaki bezpieczeństwa dotyczące ochrony przeciwpożarowej, pożarnicze tablice informacyjne, podręczny sprzęt gaśniczy,
 • udzielanie porad  oraz opiniowanie wszystkich zagadnień związanych z ochroną przeciwpożarową.
Klienci
Zobacz nasze referencje

Z naszych usług skorzystali dotychczas:

Nasze oddziały

TBF s.c.

Centrala

ul. Księcia Ziemowita 53

03-885 Warszawa

tel. kom. +48 504 422 096

e-mail: biuro@tbf.com.pl

 

tel/fax: (+48) 22 679 66 22

tel/fax: (+48) 22 678 34 13