Bezpieczeństwo
przede wszystkim

Twój los zależy od Twoich nawyków.
Brian Tracy

Usługi BHP, Nadzór BHP

 

Profesjonalne doradztwo, usługi BHP oraz nadzór BHP i PPOŻ dla firm

Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, przygotowaliśmy szeroką ofertę z zakresu bezpieczeństwa i higieny, a także ochrony przeciwpożarowej. Świadczone przez naszą firmę usługi BHP obejmują swym zakresem: usługi BHP, obsługa BHP, doradztwo oraz nadzór BHP i PPOŻ, jak również przygotowanie protokołów stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz BHP. Działania, którymi się zajmujemy dotyczą też wyspecjalizowanych audytów BHP.

Nasza praca polega na znalezieniu i usunięciu wszelkich ewentualnych zagrożeń i niepożądanych zdarzeń w Państwa firmie. Jesteśmy po to, aby zadbać o najwyższe standardy bezpieczeństwa na każdym stanowisku. Przygotowana przez nas oferta ma charakter kompleksowy, co oznacza, że w zakres naszych usług wchodzi nie tylko usługi BHP, obsługa BHPnadzór BHP i kontrola przepisów BHP w danym miejscu pracy, ale także wykonanie wszelkich niezbędnych pomiarów czynników szkodliwych. Prowadzimy również postępowania powypadkowe, przygotowujemy szczegółowe instrukcje BHP, a także wykonujemy wszelkie pozostałe czynności niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Państwa firmy.

Usługi BHP i nie tylko

Wszystkie nasze pełnowymiarowe usługi kierowane są do klientów firmowych oraz instytucjonalnych. Ponieważ posiadamy oddziały i przedstawicielstwa w całej Polsce, jesteśmy w stanie realizować szkolenia BHP w każdym większym mieście naszego kraju. Jesteśmy dostępni nie tylko w Warszawie, Wrocławiu, Katowicach czy Gdyni, ale również we wszystkich stolicach wojewódzkich.

Usługi doradcze, Usługi BHP, obsługa BHP oraz nadzór BHP możemy wykonywać zarówno u Państwa, jak i w siedzibie naszej firmy. Jesteśmy mobilni i elastyczni. Nasza współpraca może mieć charakter stały, oparty na stałej umowie, lub tymczasowy na zasadzie jednorazowego zlecenia.

Outsourcing BHP

Świadczymy usługi w zakresie outsourcingu BHP, czyli przejmujemy na siebie obowiązek przeszkolenia pracowników. Prowadzimy szkolenia wstępne i okresowe z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, szkolenia zawodowe, z obszaru prawa pracy i ochrony przeciwpożarowej. Przeniesienie tego obowiązku na zewnątrz znacznie odciąża firmę i usprawnia pracę. Pozwala to naszym klientom skupić się na realizowaniu celów i rozwoju firmy.

Outsourcing BHP jest coraz popularniejszym sposobem na optymalizację kosztów w firmie.    

Nasza oferta na usługi BHP obejmuje:

 • szkolenie wstępne BHP,

 • szkolenie okresowe BHP,

 • szkolenie BHP dla pracowników,

 • szkolenie BHP dla pracodawców,

 • audyt i kontrolę BHP,

 • rejestry z zakresu BHP wymagane przez prawo pracy,

 • przygotowanie instrukcji BHP ogólnych lub stanowiskowych,

 • wykonanie okresowej analizy BHP,

 • przygotowanie oceny ryzyka zawodowego,

 • udział w prowadzeniu postępowania powypadkowego,

 • doradztwo w zakresie metod i organizacji pracy na konkretnych stanowiskach, które mogą być uciążliwe, szkodliwe dla zdrowia lub niebezpieczne,

 • udział w opracowywaniu planu rozwoju zakładu pracy oraz jego modernizacji pod względem poprawnego stanu BHP,

 • przeprowadzanie badań środowiskowych,

 • tworzenie tabeli norm przydziału odzieży roboczej i środków ochrony indywidualnej,

 • reprezentację Klienta podczas kontroli PIP i PIS,

 • inne działania związane z rozporządzeniem dotyczącym służby BHP.

W zakresie PPOŻ zajmujemy się:

 • przygotowaniem instrukcji oraz zarządzeń dotyczących bezpieczeństwa przeciwpożarowego,

 • prowadzeniem przeglądów PPOŻ,

 • sporządzaniem protokołów stanu PPOŻ,

 • organizacją szkoleń z zakresu bezpieczeństwa przeciwpożarowego dla pracowników.

Ponadto wykonujemy:

 • wnioski dla pracodawców związane z ryzykiem pożarowym lub technologicznym,

 • doradztwo z zakresu biernej ochrony przeciwpożarowej, zagrożenia wybuchem, jak również doradztwo w zakresie metod i organizacji stanowisk pracy,

 • przeglądy techniczne podręcznego sprzętu gaśniczego oraz wewnętrznych hydrantów,

 • wyposażenie obiektów w instrukcje przeciwpożarowe, tabele telefonów alarmowych, przeciwpożarowe tablice informacyjne czy znaki bezpieczeństwa,

 • próbne ewakuacje.

Klienci
Zobacz nasze referencje

Z naszych usług skorzystali dotychczas:

Nasze oddziały

TBF s.c.

Centrala

ul. Księcia Ziemowita 53

03-885 Warszawa

tel. kom. +48 504 422 096

e-mail: biuro@tbf.com.pl

 

tel/fax: (+48) 22 679 66 22

tel/fax: (+48) 22 678 34 13