Pierwsza pomoc

 

Kurs pierwszej pomocy dla firm

Pierwsza pomoc przedmedyczna często ratuje życie. Umiejętne jej udzielenie decyduje o stanie zdrowia, a nawet życiu ofiar wypadków. Do czasu przyjazdu karetki liczy się każda sekunda, dlatego też warto wiedzieć, jakie czynności należy wykonać, aby pomóc poszkodowanej osobie.

Udzielanie pierwszej pomocy zostało uregulowane za pomocą  Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie przepisów BHP, zobowiązującego każdego przedsiębiorcę do wyznaczenia grupy pracowników, którzy odbędą kurs pierwszej pomocy przedmedycznej. Przepis ten nie podaje dokładnej liczby osób, która powinna by zostać przeszkolona, jednak zaznacza, że pracodawca musi zapewnić na każdej zmianie minimum jednego pracownika, który będzie wiedział, jak udzielić pomocy. Dzięki temu nie tylko przestrzega się prawa, ale także zapewnia swoim pracownikom poczucie bezpieczeństwa i niezbędną pomoc w razie wypadku.

W ofercie naszej firmy znajduje się szereg szkoleń BHP w tym także dotyczące udzielania pierwszej pomocy. Po odbyciu takiego kursu każdy pracownik pozna zasady pierwszej pomocy przedmedycznej i będzie mógł  bez trudu wykorzystać je w sytuacjach ratowania życia., gdy dojdzie do jakiegoś nieszczęśliwego zdarzenia. Przygotowane przez nas szkolenie składa się z wykładów, pokazów, prezentacji i ćwiczeń. Sprawdzona forma zajęć, polegająca na łączeniu teorii i praktyki, pozwala na przekazanie nawet trudnych zagadnień w sposób niezwykle przystępny.

Szkolenia prowadzą certyfikowani instruktorzy z Europejskiej Rady Resuscytacji i Emergency First Response, a słuchacze mają możliwość uzyskania nowych umiejętności poprzez ćwiczenia z użyciem profesjonalnego sprzętu ratowniczego firmy BOXMET, w którego skład wchodzą apteczki, materiały opatrunkowe, nosze, kołnierze ortopedyczne i inne. Ponadto wszystkie ćwiczenia wykonywane są na fantomach oraz z wykorzystaniem treningowego defibrylatora (AED).

Przygotowany przez nas program do nauki udzielania pierwszej pomocy jest ukierunkowany przede wszystkim na umiejętności. W związku z tym każdy z naszych kursantów samodzielnie wykonuje prezentowane czynności. Szkolenie z pierwszej pomocy trwa 6 godzin, zaś połowa czasu przeznaczona jest na działania praktyczne. Każde szkolenie jest przygotowywane indywidualnie po uprzedniej konsultacji z Klientem.

Poniżej prezentujemy niektóre z zagadnień, pojawiających się na szkoleniu z pierwszej pomocy:

 • Ocena miejsca zdarzenia,

 • Środki ochrony osobistej,

 • Wstępna ocena poszkodowanego,

 • Wezwanie pomocy,

 • Resuscytacja krążeniowo-oddechowa (BLS),

 • Obsługa automatycznego defibrylatora zewnętrznego (AED),

 • Pozycja bezpieczna,

 • Zadławienie osoby dorosłej,

 • Krwotoki,

 • Wstrząs,

 • Uraz kręgosłupa,

 • Podstawowe wyposażenie apteczki i obsługa sprzętu,

 • Pozoracje.

Klienci
Zobacz nasze referencje

Z naszych usług skorzystali dotychczas:

Nasze oddziały

TBF s.c.

Centrala

ul. Księcia Ziemowita 53

03-885 Warszawa

tel. kom. +48 504 422 096

e-mail: biuro@tbf.com.pl

 

tel/fax: (+48) 22 679 66 22

tel/fax: (+48) 22 678 34 13