Wózki jezdniowe

Kurs kierowców wózków jezdniowych z napędem silnikowym.

Celem kursu jest nabycie umiejętności oraz uprawnień do kierowania wózkami jezdniowymi.

Warunki przyjęcia:

  • ukończona szkoła podstawowa
  • ukończone 18 lat
  • świadectwo lekarskie wystawione przez lekarza uprawnionego do wykonywania badań profilaktycznych
  • orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań do kierowania wózkiem.

Szkolenie trwa 59 godzin w terminach uzgodnionych z Klientem
Koszt szkolenia: 450 zł brutto/osoba
Miejsce szkolenia: teren zakładu pracy Zleceniodawcy.

Uczestnik szkolenia otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w języku polskim/angielskim
Szkolenie organizowane jest dla grup przynajmniej 10 osobowych.

Wymiana butli gazowych w wózkach jezdniowych

Celem szkolenia jest nabycie wiedzy oraz praktycznych umiejętności w zakresie bezpiecznej wymiany butli propan-butan w wózkach zasilanych gazem. Kurs przeznaczony jest dla osób, które będą dokonywały wymiany butli gazowych w wózkach jezdniowych zasilanych gazem propan-butanem.

Szkolenie trwa 8 godzin w terminach uzgodnionych z klientem 
Koszt szkolenia: 90 zł brutto/osoba 
Miejsce szkolenia: teren zakładu pracy Zleceniodawcy. 

Uczestnik szkolenia otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w języku polskim/angielskim.
Szkolenie organizowane jest dla grup przynajmniej 10 osobowych.

Kierowca wózków jezdniowych unoszących z napędem elektrycznym (sterowanych z poziomu roboczego)

Celem kursu jest nabycie umiejętności oraz uprawnień do obsługi wózków jezdniowych unoszących z napędem elektrycznym sterowanych z poziomu roboczego.

Warunki przyjęcia:

  • ukończona szkoła podstawowa
  • ukończone 18 lat
  • świadectwo lekarskie wystawione przez lekarza uprawnionego do wykonywania badań profilaktycznych
  • orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań do wykonywania w/w zawodu.

Szkolenie trwa 13 godzin w terminach uzgodnionych z klientem 
Koszt szkolenia: 150 zł brutto/osoba 
Miejsce szkolenia: teren zakładu pracy Zleceniodawcy. 

Uczestnik szkolenia otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w języku polskim/angielskim
Szkolenie organizowane jest dla grup przynajmniej 6 osobowych

Klienci
Zobacz nasze referencje

Z naszych usług skorzystali dotychczas:

Nasze oddziały

TBF s.c.

Centrala

ul. Księcia Ziemowita 53

03-885 Warszawa

tel. kom. +48 504 422 096

e-mail: biuro@tbf.com.pl

 

tel/fax: (+48) 22 679 66 22

tel/fax: (+48) 22 678 34 13