Czy potrzebujemy więcej czasu? Czy może potrzebujemy więcej dyscypliny w wykorzystaniu czasu, który posiadamy?
– Kerry Johnson

Terminarz szkoleń

2024.05.02 (Czwartek)

BHP wstępne - Szkolenie wstępne BHP w formie wideokonferencji (online)

Szkolenie wstępne jest szkoleniem obowiązkowym. Bardzo ważny jest fakt iż pracodawca zobligowany jest przed przystąpieniem do pracy przeszkolić pracowników. Szkolenie realizowane jest przy użyciu aplikacji Microsoft Teams.

Dostępne godziny szkolenia:

11:00 14:00 15:15
 • cena za jedną osobę – 80 zł
 • cena powyżej 10 osób – 70 zł

 

 

 

Karta zgłoszeniowa

2024.05.15 (Środa)

Pierwsza pomoc

czas trwania 5h

Celem szkolenia jest przygotowanie do udzielenia pierwszej pomocy przedlekarskiej w razie wypadku lub innego nagłego zdarzenia.

W czasie szkolenia uczestnicy zdobywają wiedzę teoretyczną (schematy postępowania, filmy) oraz praktyczną (scenki). Wykłady zawierają wszystkie elementy „Łańcucha Ratunkowego” oraz schematy postępowania według standardów.

Szkolenie organizowane jest w siedzibie głównej naszej firmy.

Start szkolenia 10:30

Szkolenie odbędzie się w siedzibie firmy TBF S. C.

03-885 Warszawa, ul. Księcia Ziemowita 53

Uwaga! W przypadku braku zgłoszenia odpowiedniej ilości osób, TBF S. C. zastrzega sobie prawo do odwołania powyższego szkolenia. Informację o odwołaniu otrzymają Państwo w przeciągu 48h przed planowanym rozpoczęciem drogą emailową lub telefoniczną.

 • cena za jedną osobę – 150 zł
Karta zgłoszeniowa

2024.05.15 (Środa)

Ochrona przeciwpożarowa

szkolenie 2h (lekcyjnych)

Cena
 • cena za jedną osobę – 100 zł

   

  Program szkolenia obejmuje

  • podstawy prawne dotyczące prowadzenia ewakuacji
  • wymogi prawne dotyczące dróg ewakuacyjnych w budynkach
  • obowiązki osób odpowiedzialnych za przeprowadzenie ewakuacji w zakładzie pracy
  • ogólne zasady postępowania w przypadku ewakuacji obiektu
  • obowiązki pracowników i innych osób znajdujących się budynku z zakresu ewakuacji
  • sposoby powiadamiania (alarmowania) o ewakuacji w budynku
  • sposoby zwalczania pożarów w zarodku
   zasady przeprowadzania ćwiczeń ewakuacyjnych w budynkach

Start szkolenia 9:00

Szkolenie odbędzie się w siedzibie firmy TBF S. C.

03-885 Warszawa, ul. Księcia Ziemowita 53

Uwaga! W przypadku braku zgłoszenia odpowiedniej ilości osób, TBF S. C. zastrzega sobie prawo do odwołania powyższego szkolenia okresowego. Informację o odwołaniu otrzymają Państwo w przeciągu 48h przed planowanym rozpoczęciem drogą emailową lub telefoniczną.

 

 

 

Karta zgłoszeniowa

2024.05.20 (Poniedziałek)

BHP okresowe - Na stanowiskach robotniczych

Stacjonarnie w siedzibie firmy TBF S. C.

Start szkolenia 9:30

Szkolenie odbędzie się w siedzibie firmy TBF S. C.

03-885 Warszawa, ul. Księcia Ziemowita 53

 • cena za jedną osobę – 100 zł
 • cena powyżej 10 osób – 90 zł

Uwaga! W przypadku braku zgłoszenia odpowiedniej ilości osób, TBF S. C. zastrzega sobie prawo do odwołania powyższego szkolenia okresowego. Informację o odwołaniu otrzymają Państwo w przeciągu 48h przed planowanym rozpoczęciem drogą emailową lub telefoniczną.

 

 

Karta zgłoszeniowa

2024.06.03 (Poniedziałek)

BHP wstępne - Szkolenie wstępne BHP w formie wideokonferencji (online)

Szkolenie wstępne jest szkoleniem obowiązkowym. Bardzo ważny jest fakt iż pracodawca zobligowany jest przed przystąpieniem do pracy przeszkolić pracowników. Szkolenie realizowane jest przy użyciu aplikacji Microsoft Teams.

Dostępne godziny szkolenia:

11:00 14:00 15:15

 

 • cena za jedną osobę – 80 zł
 • cena powyżej 10 osób – 70 zł

 

 

 

Karta zgłoszeniowa

2024.06.14 (Piątek)

BHP okresowe - Na stanowiskach robotniczych

Stacjonarnie w siedzibie firmy TBF S. C.

Start szkolenia 9:30

Szkolenie odbędzie się w siedzibie firmy TBF S. C.

03-885 Warszawa, ul. Księcia Ziemowita 53

 • cena za jedną osobę – 100 zł
 • cena powyżej 10 osób – 90 zł

Uwaga! W przypadku braku zgłoszenia odpowiedniej ilości osób, TBF S. C. zastrzega sobie prawo do odwołania powyższego szkolenia okresowego. Informację o odwołaniu otrzymają Państwo w przeciągu 48h przed planowanym rozpoczęciem drogą emailową lub telefoniczną.

 

 

Karta zgłoszeniowa

2024.06.19 (Środa)

Pierwsza pomoc

czas trwania 5h

Celem szkolenia jest przygotowanie do udzielenia pierwszej pomocy przedlekarskiej w razie wypadku lub innego nagłego zdarzenia.

W czasie szkolenia uczestnicy zdobywają wiedzę teoretyczną (schematy postępowania, filmy) oraz praktyczną (scenki). Wykłady zawierają wszystkie elementy „Łańcucha Ratunkowego” oraz schematy postępowania według standardów.

Szkolenie organizowane jest w siedzibie głównej naszej firmy.

Start szkolenia 10:30

Szkolenie odbędzie się w siedzibie firmy TBF S. C.

03-885 Warszawa, ul. Księcia Ziemowita 53

Uwaga! W przypadku braku zgłoszenia odpowiedniej ilości osób, TBF S. C. zastrzega sobie prawo do odwołania powyższego szkolenia. Informację o odwołaniu otrzymają Państwo w przeciągu 48h przed planowanym rozpoczęciem drogą emailową lub telefoniczną.

 • cena za jedną osobę – 150 zł
Karta zgłoszeniowa

2024.06.19 (Środa)

Ochrona przeciwpożarowa

szkolenie 2h (lekcyjnych)

Cena
 • cena za jedną osobę – 100 zł

   

  Program szkolenia obejmuje

  • podstawy prawne dotyczące prowadzenia ewakuacji
  • wymogi prawne dotyczące dróg ewakuacyjnych w budynkach
  • obowiązki osób odpowiedzialnych za przeprowadzenie ewakuacji w zakładzie pracy
  • ogólne zasady postępowania w przypadku ewakuacji obiektu
  • obowiązki pracowników i innych osób znajdujących się budynku z zakresu ewakuacji
  • sposoby powiadamiania (alarmowania) o ewakuacji w budynku
  • sposoby zwalczania pożarów w zarodku
   zasady przeprowadzania ćwiczeń ewakuacyjnych w budynkach

Start szkolenia 9:00

Szkolenie odbędzie się w siedzibie firmy TBF S. C.

03-885 Warszawa, ul. Księcia Ziemowita 53

Uwaga! W przypadku braku zgłoszenia odpowiedniej ilości osób, TBF S. C. zastrzega sobie prawo do odwołania powyższego szkolenia okresowego. Informację o odwołaniu otrzymają Państwo w przeciągu 48h przed planowanym rozpoczęciem drogą emailową lub telefoniczną.

 

 

 

Karta zgłoszeniowa
Klienci
Zobacz nasze referencje

Z naszych usług skorzystali dotychczas:

Nasze oddziały

TBF s.c.

Centrala

ul. Księcia Ziemowita 53

03-885 Warszawa

tel. kom. +48 504 422 096

e-mail: biuro@tbf.com.pl

 

tel/fax: (+48) 22 679 66 22

tel/fax: (+48) 22 678 34 13