Polityka prywatności

„Polityka prywatności TBF S.C. dla zachowania bezpieczeństwa i ochrony przetwarzanych danych osobowych w ramach prowadzonej działalności”

TBF S.C. wobec rosnącej wartości informacji, szczególnie danych osobowych, jest świadoma wagi zagrożeń związanych z procesem przetwarzania danych.

TBF S.C. deklaruje podejmowanie systematycznych działań celem zapobiegania zagrożeniom dla bezpieczeństwa informacji, których wystąpienie może prowadzić do utraty poufności, integralności i rozliczalności danych, a w szczególności do udostępnienia informacji osobom nieupoważnionym, uszkodzenia lub zniszczenia.

Dla gwarancji powyższej deklaracji TBF S.C. dąży do osiągnięcia satysfakcjonującego poziomu bezpieczeństwa przetwarzanych informacji poprzez:

 • Potwierdzenie potrzeby ochrony informacji, a w szczególności danych przetwarzanych w systemach informatycznych.

 • Zapewnienie wsparcia dla inicjatyw z zakresu bezpieczeństwa informacji.

 • Zapewnienie zasobów potrzebnych dla wdrażania wymaganych zabezpieczeń.

 • Objęcie szczególnym nadzorem wszelkiej dokumentacji zawierającej dane osobowe klientów.

 • Zapewnienie działań na rzecz kształtowania świadomości pracowników/osób współpracujących co do ważności i rangi przetwarzanych danych w tym danych osobowych.

TBF S.C. deklaruje, iż niniejsza polityka będzie skutecznie realizowana i systematycznie weryfikowana na rzecz zapewnienia należytego poziomu ochrony przetwarzanych danych w tym systematycznego doskonalenia w tym obszarze.

DANE OSOBOWE

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych

(RODO) z dnia 27-04-2016r oraz rosnącej wartości informacji, szczególnie danych osobowych TBF S.C. jest świadoma wagi zagrożeń związanych z procesem przetwarzania danych i deklaruje podejmowanie systematycznych działań celem zapobiegania zagrożeniom dla bezpieczeństwa informacji, których wystąpienie może prowadzić do utraty poufności, integralności i rozliczalności danych, a w szczególności do udostępnienia informacji osobom nieupoważnionym, uszkodzenia lub zniszczenia.

Dla gwarancji powyższej deklaracji TBF S.C. dąży do osiągnięcia satysfakcjonującego poziomu bezpieczeństwa przetwarzanych informacji poprzez:

 • Potwierdzenie potrzeby ochrony informacji, a w szczególności danych przetwarzanych w systemach informatycznych.

 • Zapewnienie wsparcia dla inicjatyw z zakresu bezpieczeństwa informacji.

 • Zapewnienie zasobów potrzebnych dla wdrażania wymaganych zabezpieczeń.

 • Objęcie szczególnym nadzorem wszelkiej dokumentacji zawierającej dane osobowe klientów.

Zapewnienie działań na rzecz kształtowania świadomości pracowników/osób współpracujących co do ważności i rangi przetwarzanych danych w tym danych osobowych.

Jednocześnie informujemy:

 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. L 119/1, 4/05/2016) administratorem ADO i odbiorcą Państwa danych osobowych jest TBF S.C. z siedzibą w Warszawie.

 2. Zgodnie z art. 28 ust. 3 ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. L 119/1, 4/05/2016) TBF S.C. może przetwarzać Państwa dane osobowe jako podmiot przetwarzający realizujący obowiązek prawny administratora ADO/Klienta dla którego TBF S.C. świadczy usługę.

 3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. przekazywania informacji o aktualnej ofercie,

  2. przekazywanie informacji o szkoleniach stacjonarnych oraz e-learningowych w zakresie BHP i ppoż.,

  3. realizacja szkoleń stacjonarnych oraz e-learningowych w zakresie BHP i ppoż.,

  4. kompleksowy nadzór i doradztwo BHP i ppoż. w tym outsourcing BHP,

  5. prowadzenie prawnie wymaganej dokumentacji dotyczącej BHP i ppoż. w tym dokumentacji

   powypadkowej,

  6. innych działań marketingowych dotyczących usług oferowanych przez TBF S.C.

 4. W dowolnym momencie posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia uprzednio wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięta zgoda w dowolnym momencie nie ma wpływu na zgodność przetwarzania danych z prawem, którego dokonano na podstawie niniejszej zgody przed jej cofnięciem.

 5. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana w zakresie niniejszej zgody narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. L 119/1, 4/05/2016)

 6. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane innym podmiotom przetwarzającym z którymi TBF S.C. w ramach prowadzenia działalności jest zobligowany do podania Pani/Pana osobowych w ramach prowadzenia działalności.

 7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/ organizacji międzynarodowej.

 8. Dane osobowe będą przetwarzane nie dłużej niż do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych lub przez inny okres regulowany przepisami prawa tam, gdzie ma to zastosowanie.

 9. Wszelkie sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu oraz cofnięcia uprzednio wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie Państwa danych osobowy, możliwe z wykorzystaniem kontaktu email: biuro@tbf.com.pl tel.: (+48) 22 679 66 22 lub listownie TBF s.c. Tomasz Fic, Patrycja Fic ul. Św. Wincentego 114/260 03-291 Warszawa.

X. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi prowadzenie z Państwem kontaktów oraz realizację usług oferowanych przez TBF S.C.

PLIKI COOKIE

 1. Pliki cookie to niewielkie pliki tekstowe, które pozostają na komputerze użytkownika i pozwalają w szczególności na prawidłowe funkcjonowanie strony internetowej TBF S.C. oraz na anonimowe zapisywanie informacji dotyczących sposobu korzystania z niej, w tym informacji o odwiedzanych podstron internetowych (dalej: Pliki cookie).

 2. Pliki cookie nie służą do zbierania danych osobowych, a za ich pomocą nie jest możliwe zidentyfikowanie konkretnego użytkownika.

 3. TBF S.C. stosuje Pliki cookie w celu ułatwienia korzystania ze stron internetowych oraz uzyskania informacji o sposobie ich użytkowania.

 4. Zgoda na używanie Plików cookie jest całkowicie dobrowolna. Użytkownik strony internetowej TBF S.C. może odmówić akceptacji korzystania z Plików cookie lub skorzystać z ustawień przeglądarki internetowej regulujących ich użycie.

 5. TBF S.C. informuje, że w przypadku zablokowania Plików cookie w całości lub w części, możliwe jest ograniczenie funkcjonalności stron internetowych TBF S.C.

DODATKOWE POSTANOWIENIA

 1. Niniejsza Polityka prywatności ma zastosowanie jedynie do stron internetowych TBF S.C. tj. https://www.tbf.pl/ nie obejmuje innych stron internetowych zawierających odnośniki do tych stron.

 2. Niniejsza Polityka prywatności oraz komunikacja prowadzona z wykorzystaniem Formularza podlega prawu polskiemu i zgodnie z tym prawem powinna być interpretowana.

 3. Przesłanie Firmie danych oraz innych zapytań za pośrednictwem Formularza nie stanowi oferty w rozumieniu polskiego Kodeksu cywilnego.

 4. W przypadku zainteresowania wykonaniem praw, których mowa powyżej niniejszej Polityki prywatności lub w razie jakichkolwiek wątpliwości w tym zakresie, uprzejmie prosimy o kontaktu email: biuro@tbf.com.pl tel.: (+48) 22 679 66 22 lub listownie TBF s.c. Tomasz Fic, Patrycja Fic ul. Św. Wincentego 114/260 03-291 Warszawa.