30 kwiecień 2018

Odzież, obuwie robocze, środki higieny osobistej – niezbędne elementy wyposażenia

Odpowiednia odzież, obuwie robocze, środki higieny osobistej – to nieodłączne atrybuty przedstawicieli niektórych zawodów, związanych z wykonywaniem pracy fizycznej. Czy są one obowiązkowe? Na kim spoczywa obowiązek zapewnienia pracownikom niezbędnego wyposażenia? O tym traktują prowadzone przez nas szkolenia bhp i o tym kilka słów w artykule poniżej.

Obowiązek dostarczenia niezbędnego wyposażenia

Oczywiście podmiotem, na którym spoczywa obowiązek zapewnienia pracownikom niezbędnego wyposażenia, pozwalającego na wykonywanie pracy w określonych warunkach, jest pracodawca. Kiedy jego obowiązek się aktualizuje? W dwóch przypadkach: gdy odzież własna pracownika może ulec zniszczeniu lub znacznemu zabrudzeniu, a także wtedy, gdy występują szczególne wymogi techniczne, sanitarne lub bezpieczeństwa i higieny pracy. Każdy pracownik otrzymuje komplet niezbędnego wyposażenia nieodpłatnie, ale rzeczy te stanowią własność pracodawcy, więc w przypadku ewentualnego rozwiązania stosunku pracy, pracownik jest zobowiązany aby wszystkie te rzeczy zwrócić.

Zasady dotyczące wyposażenia w odzież i obuwie robocze

Skąd właściwie wiadomo, jakimi zasadami kierować się podczas używania, należących do pracodawcy akcesoriów? Wszystko to powinno zostać uregulowane w regulaminie pracy. Co więcej, ten regulamin pracodawca ustala po konsultacji z pracownikami lub ich przedstawicielami. W ten sposób tworzone są tabele norm przydziału odzieży i obuwia roboczego, rodzaje odzieży i obuwia i tak dalej.

Czy pracownik może używać własnych ubrań jako roboczych?

Polski system prawny przewidział możliwość używania przez pracownika własnej odzieży lub obuwia. Te akcesoria muszą jednak spełniać określone warunki. Między innymi pracodawca powinien ustalić wykaz stanowisk, gdzie jest to możliwe, pracownik musi wyrazić zgodę na taki układ, a także używane wyposażenie musi spełniać wymogi bhp oraz wszelkich norm, uregulowanych w polskim prawie. Co jednak istotne, pracownik używając własnej odzieży, powinien otrzymać od pracodawcy stosowny ekwiwalent (nie tylko za samą odzież, ale również jej pranie i utrzymanie).

Środki higieny osobistej

Zagadnieniem pokrewnym do elementów wyposażenia jest również konieczność zapewnienia pracownikom określonych środków higieny osobistej. Zgodnie z przepisami obowiązek ten i ilość środków jest uzależniona od stopnia zabrudzenia ciała przy wykonywanych pracach. Ta kwestia również powinna znaleźć się w regulaminie pracy. Środkami higieny osobistej mogą być na przykład: mydło, ręcznik, krem ochronny i tak dalej.

Szkolenia bhp a niezbędne elementy wyposażenia

Pracownicy, podejmujący pracę, powinni mieć świadomość przysługujących im praw, w tym – jakie powinni posiadać elementy wyposażenia. Przeprowadzane przez naszych specjalistów szkolenia bhp gdańsk, olsztyn, warszawa wyposażają pracowników w niezbędną wiedzę na ten temat. Kwestię przestrzegania przepisów bhp w tym zakresie weryfikujemy również poprzez prowadzony przez nas nadzór bhp.  

Klienci
Zobacz nasze referencje

Z naszych usług skorzystali dotychczas:

Nasze oddziały

TBF s.c.

Centrala

ul. Jagiellońska 88

00-992 Warszawa

tel. kom. +48 507 300 506

e-mail: biuro@tbf.com.pl

 

tel/fax: (+48) 22 679 66 22

tel/fax: (+48) 22 678 34 13