15 sierpień 2018

Kiedy pracodawca musi zapewnić posiłki i napoje?

Prowadzone przez nas szkolenia bhp niejednokrotnie poruszają temat obowiązku pracodawcy w zakresie zapewnienia pracownikom posiłków profilaktycznych i napojów. Ten obowiązek bowiem aktualizuje się w ściśle określonych sytuacjach (w szczególnie uciążliwych warunkach pracy), a jego naruszenie grozi bardzo poważnymi konsekwencjami. Kiedy pracodawca będzie musiał uwzględnić posiłki i napoje dla pracowników w planowaniu wydatków?

Obowiązkowe posiłki profilaktyczne

Pracodawca jest zobowiązany zapewnić posiłki wszystkim pracownikom, którzy wykonują po pierwsze prace związane z wysiłkiem fizycznym, powodującym w ciągu zmiany roboczej efektywny wydatek energetyczny organizmu powyżej 2000 kcal u mężczyzn i powyżej 1100 kcal u kobiet, po drugie prace związane z wysiłkiem fizycznym, powodującym w ciągu zmiany roboczej efektywny wydatek energetyczny organizmu powyżej 1500 kcal u mężczyzn i powyżej 1000 kcal u kobiet, a nadto wykonywane są w pomieszczeniach zamkniętych, w których ze względów technologicznych utrzymuje się stale temperatura poniżej 10 stopni Celsjusza lub wskaźnik obciążenia termicznego wynosi powyżej 25 stopni Celsjusza, po trzecie związane z wysiłkiem fizycznym, powodującym w ciągu zmiany roboczej efektywny wydatek energetyczny organizmu powyżej 1500 kcal u mężczyzn i powyżej 1000 kcal u kobiet, a nadto wykonywane są na otwartej przestrzeni w okresie zimowym (od 1 listopada do 31 marca), po czwarte są wykonywane pod ziemią. Dodatkowo rozporządzenie, regulujące kwestię obowiązkowych posiłków profilaktycznych, wskazuje, że pracodawca zapewnia posiłki także pracownikom, zatrudnionym przy usuwaniu skutków klęsk żywiołowych i innych zdarzeń losowych.

Skład, rodzaj posiłków

Serwowane posiłki profilaktyczne muszą spełniać ściśle określone w rozporządzeniu wymogi. Przede wszystkim musi to być jeden, gorący posiłek. Powinien on posiadać odpowiedni skład, zawierający około 50-55 procent węglowodanów, 30-35% tłuszczów, 15% białek oraz wartość kaloryczną około 1000 kalorii. Wskazane jest również, aby posiłki były wydawane w czasie regulaminowych przerw w pracy (czyli po 3-4 godzinach pracy). Jeżeli pracodawca nie ma możliwości wydawania posiłków ze względu na rodzaj wykonywanej przez pracownika pracy lub ze względów organizacyjnych, powinien on przynajmniej zapewnić pracownikowi korzystanie z takich posiłków w punktach gastronomicznych lub możliwość samodzielnego przyrządzenia posiłku z otrzymanych od pracodawcy produktów.

Napoje dla pracowników

Z kolei obowiązek zapewnienia napojów, aktualizuje się w pięciu możliwych sytuacjach. Po pierwsze w warunkach gorącego mikroklimatu, charakteryzującego się wartością wskaźnika obciążenia termicznego powyżej 25 stopni Celsjusza, po drugie w warunkach mikroklimatu zimnego charakteryzującego się wartością wskaźnika siły chłodzącej powietrza powyżej 1000, po trzecie przy pracach na otwartej przestrzeni przy temperaturze otoczenia poniżej 10 stopni Celsjusza lub powyżej 25 stopni Celsjusza, po czwarte przy pracach związanych z wysiłkiem fizycznym, powodującym w ciągu zmiany roboczej efektywny wydatek energetyczny organizmu powyżej 1500 kcal u mężczyzn i 1000 kcal u kobiet, a także na stanowiskach pracy, na których temperatura spowodowana warunkami atmosferycznymi przekracza 28 stopni Celsjusza. Serwowane napoje powinny być dostępne dla pracowników w ciągu całej zmiany roboczej.

Konsekwencje nieprzestrzegania przepisów

O obowiązku zapewnienia posiłków i napoi pracownikom, a także możliwych konsekwencjach nieprzestrzegania przepisów, niejednokrotnie wspominamy poprzez nasze szkolenia bhp olsztyn, warszawa, gdańsk. Dbamy również o realizację tego obowiązku poprzez nadzór bhp oraz outsourcing bhp.

Klienci
Zobacz nasze referencje

Z naszych usług skorzystali dotychczas:

Nasze oddziały

TBF s.c.

Centrala

ul. Jagiellońska 88

00-992 Warszawa

tel. kom. +48 507 300 506

e-mail: biuro@tbf.com.pl

 

tel/fax: (+48) 22 679 66 22

tel/fax: (+48) 22 678 34 13