Karta zgłoszeniowa

 

Formularz zgłoszenia on-line uczestnictwa w szkoleniu

1Dane do wystawienia faktury

Nazwa firmy:*

Ulica i numer lokalu: *

Kod pocztowy i miejscowość: *

Telefon: *

NIP: *

2Dane kursu

Nazwa kursu:
Termin szkolenia:

Ilość osób: *

Koszt całkowity:

3Warunki płatności

Uczestnik kursu zobowiązuje się do wniesienia opłaty za szkolenie przed datą rozpoczęcia szkolenia lub gotówką w dniu kursu. Prosimy o podanie na dokumencie przelewu, nazwy i daty kursu wraz z nazwą firmy wpłacającej. W przypadku płatności przelewem prosimy o okazanie dowodu wpłaty.

Przelew na konto: mBank 11 1140 2004 0000 3302 3129 1474Zapłacone na miejscu

Oświadczenie

Niniejszym oświadczamy, że akceptujemy powyższe warunki uczestnictwa w szkoleniu i upoważniamy TBF do wystawiania faktur bez naszego podpisu.

4Potwierdzenie zgłoszenia

Adres e-mail na który zostanie wysłane potwierdzenie zgłoszenia

Klienci
Zobacz nasze referencje

Z naszych usług skorzystali dotychczas:

Nasze oddziały

TBF s.c.

Centrala

ul. Jagiellońska 88

00-992 Warszawa

tel. kom. +48 507 300 506

e-mail: biuro@tbf.com.pl

 

tel/fax: (+48) 22 679 66 22

tel/fax: (+48) 22 678 34 13