Karta zgłoszeniowa

 

Formularz zgłoszenia on-line uczestnictwa w szkoleniu

  1Dane do wystawienia faktury

  Nazwa firmy:*

  Ulica i numer lokalu: *

  Kod pocztowy i miejscowość: *

  Telefon: *

  NIP: *

  2Dane kursu

  Nazwa kursu:
  Termin szkolenia:

  Ilość osób: *

  Koszt całkowity:

  3Dane osobowe uczestnika

  Imię i nazwisko:*

  Data i miejsce urodzenia: *

  Stanowisko pracy: *

  4Warunki płatności

  Uczestnik kursu zobowiązuje się do wniesienia opłaty za szkolenie przed datą rozpoczęcia szkolenia lub gotówką w dniu kursu. Prosimy o podanie na dokumencie przelewu, nazwy i daty kursu wraz z nazwą firmy wpłacającej. W przypadku płatności przelewem prosimy o okazanie dowodu wpłaty.

  Przelew na konto: mBank 11 1140 2004 0000 3302 3129 1474Zapłacone na miejscu

  Oświadczenie

  Niniejszym oświadczamy, że akceptujemy powyższe warunki uczestnictwa w szkoleniu i upoważniamy TBF do wystawiania faktur bez naszego podpisu.

  5Potwierdzenie zgłoszenia

  Adres e-mail na który zostanie wysłane potwierdzenie zgłoszenia

  RODO  Klienci
  Zobacz nasze referencje

  Z naszych usług skorzystali dotychczas:

  Nasze oddziały

  TBF s.c.

  Centrala

  ul. Księcia Ziemowita 53

  03-885 Warszawa

  tel. kom. +48 504 422 096

  e-mail: biuro@tbf.com.pl

   

  tel/fax: (+48) 22 679 66 22

  tel/fax: (+48) 22 678 34 13