15 kwiecień 2019

Będą zmiany w rozporządzeniu o szkoleniach bhp

Szkolenia bhp znów czekają zmiany. Modyfikacja przepisów stała się konieczna z uwagi na potrzebę dostosowania ich do aktualnego stanu prawnego. Zmiany będą raczej techniczne – kosmetyczne, ale warto na nie zwrócić uwagę. Między innymi zostaną wprowadzone nowe wzory karty szkolenia wstępnego i zaświadczenia o ukończeniu szkolenia bhp.

Deregulacja obowiązku stosowania pieczątek

Bodźcem do wprowadzenia zmian stał się projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie przyjęcia informacji, dotyczącej deregulacji obowiązku stosowania pieczęci/pieczątek przez obywateli i przedsiębiorców. W ocenie resortu Rozwoju i Finansów obowiązujący dotychczas obowiązek był wyrazem nadmiernego formalizmu, zwłaszcza że taka pieczęć/pieczątka nie pozwalała w żaden sposób na uwiarygodnienie dokumentu. Bez wymaganej pieczątki dotychczas nie mogło istnieć jednak wiele dokumentów, w szczególności tych, wydawanych przez organy administracji publicznej.

Inne zaświadczenia i certyfikaty

W związku ze zmianami, jakie ma wprowadzić wyżej wskazana informacja, konieczna stała się między innymi modyfikacja rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. Akt ten przewiduje bowiem stosowanie pieczątek w odniesieniu do dwóch rodzajów dokumentów, stosowanych przez pracodawcę. Po pierwsze są to karty szkolenia wstępnego w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, a po drugie zaświadczenia o ukończeniu szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. Dzisiaj wzory tych dokumentów stanowią odpowiednio drugi i trzeci załącznik do rozporządzenia.

Dotychczasowe dokumenty nie stracą ważności

Co jednak istotne, mimo wprowadzenia nowych wzorów wspomnianych wyżej dokumentów, zaświadczenia i karty szkolenia wstępnego wydane przed wejściem w życie nowych przepisów, nie stracą ważności. Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, zmieniające rozporządzenie w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, zacznie prawdopodobnie obowiązywać od 1 stycznia 2020 r.

Treść zaświadczeń i kart

Na marginesie warto również wspomnieć, że treść wystawianych przez pracodawcę dokumentów nie ulegnie zmianie. Karta szkolenia wstępnego w dziedzinie bhp nadal będzie zawierała informacje o osobie odbywającej szkolenie, nazwę komórki organizacyjnej, daty odbycia instruktażu i tak dalej. Z kolei zaświadczenie o ukończeniu szkolenia bhp będzie zawierało imię i nazwisko osoby, która je ukończyła, pełną nazwę szkolenia, jednostkę organizującą szkolenia bhp, formę kursu, cel szkolenia i tak dalej.

TBF – specjaliści od szkolenia bhp

Twoja Bezpieczna Firma na bieżąco analizuje wszelkie zmiany w prawie. Nasi specjaliści już teraz trzymają rękę na pulsie i są gotowi na wejście w życie nowych przepisów. Wystawiane przez nas dokumenty zachowują formę, wytyczoną przez normy polskiego prawa. Wszelkie zaświadczenia oraz certyfikaty, sygnowane nazwą naszej firmy, są zgodne z prawem i obowiązujące w momencie wystawienia.

Klienci
Zobacz nasze referencje

Z naszych usług skorzystali dotychczas:

Nasze oddziały

TBF s.c.

Centrala

ul. Jagiellońska 88

00-992 Warszawa

tel. kom. +48 507 300 506

e-mail: biuro@tbf.com.pl

 

tel/fax: (+48) 22 679 66 22

tel/fax: (+48) 22 678 34 13