Blog
Tag: BHP
30 maj 2020

Koronawirus – czy szkolenia bhp przeniosą się na stałe do sieci?

Niemożność przeprowadzenia szkolenia bhp w tradycyjny sposób powoduje, że coraz więcej firm sięga po formę e-learningu. To rozwiązanie stało się bardzo atrakcyjne dla przedsiębiorców. Możliwe, że w przyszłości internetowe szkolenia bhp całkowicie zastąpią stacjonarne kursy. Czy firmy szkoleniowe będą musiały…

9 maj 2020

BHP, badania wstępne i okresowe w okresie pandemii

Epidemia koronawirusa spowodowała wiele zmian w codziennym życiu. Jesteśmy odizolowani, wiele osób pracuje zdalnie. Jak w tym całym “bałaganie” wygląda realizacja obowiązków, związanych z bhp, a także przeprowadzanie badań wstępnych, kontrolnych i okresowych? Na to pytanie postaramy się odpowiedzieć w…

28 kwiecień 2020

E-learning na czas epidemii – jak go przeprowadzić skutecznie?

W związku z epidemią koronawirusa zawieszono przeprowadzanie tradycyjnych szkoleń bhp. Kursanci nie spotykają się zatem w grupie, w salach i nie mają bezpośredniego kontaktu ze szkoleniowcami. Czy to oznacza, że szkolenia bhp nie odbywają się w żadnej formie? Nie, rozwiązaniem…

20 kwiecień 2020

Koronawirus – BHP w nowej rzeczywistości

Coraz częściej mówi się o tym, że świat znacząco zmieni się po epidemii. Trzeba będzie dostosować się do zupełnie innej rzeczywistości. Szacujemy, że wirus SARS-CoV-2 nieźle namiesza też w zasadach bezpieczeństwa i higieny pracy. O czym będziemy mówić podczas szkolenia…

2 luty 2020

Zawody największego ryzyka – gdzie jest najwięcej wypadków przy pracy?

Istnieją branże i typy zawodów, które znajdą się pod szczególną, stałą kontrolą. Tam bowiem istnieje największe ryzyko i najczęściej dochodzi do wypadków przy pracy. Czym są prace szczególnie niebezpieczne? O tym często wspominają nasze szkolenia bhp. Czym są prace szczególnie…

30 styczeń 2020

Kiedy dokonuje się oceny ryzyka zawodowego?

Ocena ryzyka zawodowego to temat, który niejednokrotnie poruszają nasze szkolenia bhp Gdańsk, Olsztyn, Warszawa. Należy ona bowiem do obowiązków każdego pracodawcy. Kiedy należy dokonać takiej oceny? Czym w ogóle jest ryzyko zawodowe? Ryzyko zawodowe a obowiązki pracodawcy Zgodnie z przepisami…

15 styczeń 2020

Jakie wymogi powinny spełniać obiekty i pomieszczenia pracy?

Nasze szkolenia bhp gdańsk niejednokrotnie poruszają zagadnienie obiektów i pomieszczeń pracy. Miejsce, w którym wykonujemy określoną pracę, musi bowiem również spełniać, ściśle wskazane w przepisach, wymogi. Co warto na ten temat wiedzieć? Obiekt budowlany i pomieszczenie pracy a Kodeks pracy…

20 grudzień 2019

Czym są środki ochrony indywidualnej?

Środki ochrony indywidualnej to jedno z podstawowych zagadnień, które poruszają nasze szkolenia bhp. One bowiem przede wszystkim zapewniają pracownikom optymalny poziom bezpieczeństwa. Chronią przed urazami, otarciami i innymi mniej lub bardziej poważnymi wypadkami, które mogą przytrafić się wykonującemu określone obowiązki…

5 grudzień 2019

Czym są czynniki szkodliwe w środowisku pracy?

Czynniki szkodliwe i czynniki uciążliwe w środowisku pracy to zagadnienia, z którymi z pewnością spotkał się każdy pracownik, przechodzący okresowe badania lekarskie. To również temat niejednokrotnie omawiany w ramach naszego szkolenia bhp. Co warto o nich wiedzieć? Czynniki szkodliwe a…

28 listopad 2019

Czym jest choroba zawodowa i co warto o niej wiedzieć?

Choroba zawodowa dotyka każdego roku wiele kobiet i mężczyzn, pracujących w różnych branżach, mających krótszy lub dłuższy staż zawodowy. Warto więc wiedzieć, w jaki sposób ją rozpoznać, a także jakie są w tym zakresie uprawnienia i obowiązki pracodawcy oraz pracownika….

15 listopad 2019

Czy e-learning to przyszłość edukacji?

Forma e-learningu kilka lat temu przebojem weszła na rynek usług szkoleniowych. Niewątpliwie jest bardzo wygodna i przystępna dla uczestników. Być może właśnie w tym tkwi jej sukces. Wiele osób twierdzi, że e-learning stanie się popularny nie tylko w sferze różnorodnych…

30 październik 2019

Budownictwo – branża szczególnego ryzyka?

Szkolenia bhp oraz nadzór bhp, które świadczy firma TBF, cieszą się szczególnym zainteresowaniem w przedsiębiorstwach z branży budowlanej. Nie da się bowiem ukryć, że jest to jedna z dziedzin, w której występuje najwięcej wypadków przy pracy i która wymaga zastosowania…

10 październik 2019

BHP a stanowisko pracy niepełnosprawnego pracownika

Zatrudnienie osoby niepełnosprawnej niesie wiele korzyści dla pracodawcy. Między innymi może on uzyskać zwrot wielu kosztów, związanych z zatrudnieniem. Poza tym ma możliwość ubiegania się o miesięczne dofinansowanie do wynagrodzenia takiego pracownika. Należy jednak zadbać o to, by niepełnosprawny pracownik…

29 wrzesień 2019

Pomieszczenia pracy a bhp

Przepisy bhp mają zastosowanie nie tylko do bezpośrednich miejsc pracy, jak biurko albo taśma produkcyjna. W regulacjach, związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy wskazano też szczegółowe zasady, obowiązujące w odniesieniu do poszczególnych pomieszczeń pracy. Często poruszamy ten temat, prowadząc szkolenia…

18 wrzesień 2019

Jakie obowiązki w zakresie bhp powinien realizować pracodawca?

Pierwszym zagadnieniem, jakie poruszają nasze szkolenia bhp, jest kwestia obowiązków, jakie przepisy bhp nakładają na poszczególne podmioty. Informujemy nie tylko o tym, kto jest zobowiązany do ich wypełniania, ale również w jakim zakresie. Między innymi szereg obowiązków spoczywa na osobie…

18 lipiec 2019

Kiedy szkolenie bhp może przybrać formę e-learningu?

E-learning to szybko zdobywająca popularność forma nauki. Coraz częściej wykorzystuje się ją również w dziedzinie szkoleń bhp. Jak to działa? Obowiązki pracodawcy a szkolenia bhp Zgodnie z przepisami Kodeksu pracy pracodawca jest obowiązany chronić zdrowie i życie pracowników przez zapewnienie…

25 czerwiec 2019

Szkolenia bhp a godziny pracy

Szkolenia bhp, organizowane poza standardowym wymiarem czasu pracy, powinny zostać potraktowane jak nadgodziny. Wielu pracodawców nie respektuje jednak tego prawa. Szkolenia bhp organizowane poza godzinami i zakładem pracy Wielu pracodawców, mając na względzie specyfikę działalności swojej firmy, woli zorganizować szkolenia…

31 maj 2019

Kim jest rzeczoznawca do spraw bhp?

Niewiele osób wie, a już na pewno nie kursanci, po raz pierwszy przychodzący na nasze szkolenia bhp, że istnieje taka funkcja, jak rzeczoznawca do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy. Czym zajmuje się osoba, wykonująca ten zawód? Jakie uprawnienia jej przysługują?…

15 maj 2019

BHP a badania okresowe

Jednym z obowiązków pracodawcy, w ramach przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, jest kierowanie pracowników na badania okresowe. Co należy o nich wiedzieć? W jakich zawodach badania okresowe są szczególnie ważne? Czym są badania okresowe? Nasze szkolenia bhp szczegółowo przedstawiają…

29 kwiecień 2019

Kim jest społeczny inspektor pracy?

Dodatkowym organem, czuwającym nad kwestią przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, jest społeczny inspektor pracy. O jego roli często się zapomina, tymczasem w polskim systemie prawnym istnieje nawet specjalnie dedykowana mu ustawa. Nasze szkolenia bhp przybliżają to zagadnienie. Czym jest…

15 kwiecień 2019

Będą zmiany w rozporządzeniu o szkoleniach bhp

Szkolenia bhp znów czekają zmiany. Modyfikacja przepisów stała się konieczna z uwagi na potrzebę dostosowania ich do aktualnego stanu prawnego. Zmiany będą raczej techniczne – kosmetyczne, ale warto na nie zwrócić uwagę. Między innymi zostaną wprowadzone nowe wzory karty szkolenia…

30 marzec 2019

BHP w rolnictwie

Twoja Bezpieczna Firma (TBF) mimo że rezyduje w dużych miastach, nie zamyka się na współpracę z podmiotami spoza Gdańska, Olsztyna i Warszawy. Prowadzimy nasze szkolenia bhp na terenie całej polski, podejmując się różnorodnych zagadnień z dziedziny bezpieczeństwa i higieny pracy….

21 marzec 2019

Pierwsza pomoc w szkołach – zmiany

Polskie placówki edukacyjne – szkoły, przedszkola i inne – przechodzą małą rewolucję. Od listopada zeszłego roku wszyscy ich pracownicy zostali bowiem zobowiązani do odbycia szkoleń z zakresu pierwszej pomocy. Co należy wiedzieć na ten temat? Jak będą wyglądały nowe szkolenia…

15 luty 2019

Praca przy komputerze a BHP

Przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy regulują nie tylko wykonywanie trudnych, bardzo obciążających fizycznie prac, ale również tych biurowych. Chociaż siedzenie przy komputerze nie niesie za sobą tak dużego ryzyka, jak robienie elewacji na rusztowaniach albo górnictwo, ale i tak intensywnie…

15 styczeń 2019

Zimowe zasady BHP

Kilka dni temu Państwowa Inspekcja Pracy (PIP) zwróciła się do przedsiębiorców z apelem o to, aby pamiętali, że silne wiatry, opady deszczu i śniegu, a także niskie temperatury, są dodatkowym zagrożeniem dla pracowników, wykonujących roboty budowlane. Niezwykle ważne jest zatem…

28 grudzień 2018

Transport ręczny a przepisy bhp

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, czyli główny akt, regulujący zasady bhp, poświęca transportowi wewnętrznemu i magazynowaniu cały rozdział. Szczególnie istotne w ramach tych przepisów są zasady,…

10 grudzień 2018

Hałas w pracy a bhp

Hałas jest niestety częstym towarzyszem pracy. Zmagają się z nim z reguły pracownicy fizyczni, ale nie tylko. Generują go zarówno głośne urządzenia, maszyny, jak i nawet tłum ludzi. Jak się chronić przed hałasem? Jakie są w tym zakresie zadania pracodawcy?…

15 październik 2018

Kilka słów o instrukcjach bhp

Częstym tematem, poruszanym przez nasze szkolenia bhp jest również zagadnienie instrukcji bhp. Te dokumenty niejednokrotnie spędzają bowiem sen z powiek behapowcom. Dlaczego? Z uwagi na to, że w tym zakresie niezwykle łatwo o błędy. Jak zatem wykonywać je poprawnie? Czym…

15 marzec 2018

Profilaktyczna ochrona zdrowia pracowników

Jednym z ważniejszych obowiązków pracodawcy jest zadbanie o to, by pracownicy regularnie przechodzili wymagane badania lekarskie. Zgodnie bowiem z art. 229 § 4 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy: „pracodawca nie może dopuścić do pracy pracownika bez…

28 grudzień 2017

Zasady bhp w budownictwie

Jedną z podstawowych dziedzin, z jakimi mamy do czynienia poprzez nadzór bhp, jest branża budowlana. Ta, obarczona dużym ryzykiem, specjalizacja wymaga stałej opieki w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, stąd nasza obecność oraz dzielenie się wiedzą i doświadczeniem są absolutnie…

22 listopad 2017

Wady i zalety outsourcingu bhp

Outsourcing, zgodnie z ogólnie przyjętą definicją, jest “pojęciem z pogranicza ekonomii i zarządzania. Jego istotą jest wykorzystanie zasobów podmiotu zewnętrznego do realizacji czynności, które wcześniej były wykonywane przez przedsiębiorstwo lub, które w ramach tej struktury mogły być wykonywane.” (R. Juchno…

17 październik 2017

Ochrona przeciwpożarowa – zakres szkoleń

Pracodawcy w ramach prowadzonej przez siebie działalności muszą zadbać nie tylko o szkolenia bhp. Oczywiście w ramach szkolenia bhp gdańsk, olsztyn, warszawa przekazujemy podstawową wiedzę na temat bezpieczeństwa i obowiązujących reguł, których należy przestrzegać, ale nie stanowi to jedynej kategorii,…

23 sierpień 2017

Pierwsze szkolenie BHP

Zapewnienie bezpieczeństwa wykonywania pracy jest pierwszym i podstawowym obowiązkiem każdego pracodawcy. Regulują to zarówno przepisy Konstytucji RP, Kodeksu pracy, jak i ustaw szczególnych oraz rozporządzeń. W ramach realizacji tego zadania pracodawca musi podjąć szereg działań i pamiętać o bardzo wielu…

17 sierpień 2017

Obowiązki pracownika w zakresie BHP

Przepisy ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2017 r. poz. 962, z późn. zm., dalej: “k.p.”) oraz rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i…

13 lipiec 2017

Zakres szkoleń BHP

Szkolenia BHP Prawo do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy ma szczególne znaczenie w polskim systemie prawnym. Temat ten pojawił się zarówno w ustawie zasadniczej – Konstytucji RP, jak i w ustawach zwykłych oraz rozporządzeniach. Problematyka ta została najszerzej uregulowana w…

21 czerwiec 2017

Outsourcing BHP

Czym jest outsourcing BHP? Outsourcing w biznesie polega na przekazywaniu (jednorazowym, okresowym bądź ciągłym) określonych zadań, usług do wykonania firmom zewnętrznym. Z punktu widzenia pracodawcy, jest to często rozwiązanie najszybsze, najbardziej ekonomiczne i najbezpieczniejsze – zamiast tworzyć nowe miejsca pracy…

21 czerwiec 2017

Kto i dlaczego musi odbyć szkolenie BHP

Kto i dlaczego musi odbyć szkolenia BHP Każdy pracodawca ma obowiązek zapewnić pracownikowi bezpieczne i higieniczne warunki pracy. Pierwszym krokiem do zadbania o komfort i bezpieczeństwo pracowników jest szkolenie z bezpieczeństwa i higieny pracy. Ponieważ od wielu lat prowadzimy szkolenia…

Klienci
Zobacz nasze referencje

Z naszych usług skorzystali dotychczas:

Nasze oddziały

TBF s.c.

Centrala

ul. Jagiellońska 88

00-992 Warszawa

tel. kom. +48 507 300 506

e-mail: biuro@tbf.com.pl

 

tel/fax: (+48) 22 679 66 22

tel/fax: (+48) 22 678 34 13