28 grudzień 2018

Transport ręczny a przepisy bhp

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, czyli główny akt, regulujący zasady bhp, poświęca transportowi wewnętrznemu i magazynowaniu cały rozdział. Szczególnie istotne w ramach tych przepisów są zasady, odnoszące się do transportu ręcznego ciężarów. Co należy wiedzieć na ten temat? Jakie są w tym zakresie obowiązki pracodawcy i pracownika? O tym wspominają nasze szkolenia bhp i o tym kilka słów w niniejszym artykule.

Kiedy możliwe jest ręczne przemieszczanie ciężarów

W ramach realizacji procedur bezpieczeństwa i higieny pracy pracodawca powinien zapewnić zastosowanie odpowiednich rozwiązań organizacyjnych i technicznych, zwłaszcza w zakresie wyposażenia technicznego, w celu wyeliminowania potrzeby ręcznego przemieszczania ciężarów. Oznacza to tyle, że co do zasady wszelkie cięższe towary powinny być przemieszczane przy użyciu sprzętu. Jeśli nie ma takiej możliwości i w “grę” wchodzi wyłącznie transport ręczny, należy podjąć odpowiednie przedsięwzięcia, w tym wyposażyć pracowników w niezbędne środki w celu zmniejszenia uciążliwości i zagrożeń związanych z wykonywaniem tych czynności. Przy czym nie jest możliwe ręczne przenoszenie ciężarów, których masa przekracza określone, ustalone normy.

Czym właściwie są ręczne prace transportowe?

W tym miejscu należałoby również wyjaśnić, czym są ręczne prace transportowe. Zgodnie z przepisami rozporządzenia jest to ręczne przemieszczanie przedmiotów, ładunków lub materiałów – w tym unoszenie, podnoszenie, układanie, pchanie, ciągnięcie, przenoszenie, przesuwanie, przetaczanie oraz przewożenie.

Obowiązki pracodawcy

Zanim pracownik zostanie dopuszczony do ręcznych prac transportowych, pracodawca powinien dopełnić kilku, niezbędnych formalności. Przede wszystkim pracownicy powinni zostać przeszkoleni (szkolenia bhp gdańsk olsztyn warszawa) w zakresie tego, jak prawidłowo wykonywać prace i jakich środków ochrony należy w ramach tego używać (środków zapobiegających różnego rodzaju urazom, w tym w szczególności urazom kręgosłupa). Poza tym powinni dowiedzieć się jakie są wymagania ergonomii oraz jakie są wyniki oceny ryzyka zawodowego w tym zakresie. Pracownicy muszą również otrzymać od pracodawcy kompleksowe informacje na temat przedmiotu, który należy przenieść – jego masy oraz położenia środka ciężkości. Tam, gdzie mamy do czynienia z nieporęcznymi i niestabilnymi ciężarami, które mogą spowodować zagrożenie wypadkowe, niezbędne będzie także przygotowanie specjalnej instrukcji obsługi.

Jak organizować pracę?

Praca, polegająca na ręcznych pracach transportowych powinna zostać zorganizowana według ściśle określonych zasad. Poprzez nasze szkolenia bhp często przypominamy naszym kursantom, że przede wszystkim należy ograniczyć czas długotrwałego wysiłku fizycznego. Pracownik musi mieć przerwy, aby odpocząć. Dodatkowo trzeba wyeliminować nadmierne obciążenie układu mięśniowo-szkieletowego pracownika, a także uwzględnić zasady ergonomii. Nie zawsze ręczne przenoszenie ciężarów w ogóle jest możliwe. Poza wagą należy mieć na uwadze zbyt duży rozmiar przedmiotu, jego nieporęczność, niestabilność, konieczność skrętu ciała przy jego przemieszczaniu i tak dalej.

Klienci
Zobacz nasze referencje

Z naszych usług skorzystali dotychczas:

Nasze oddziały

TBF s.c.

Centrala

ul. Jagiellońska 88

00-992 Warszawa

tel. kom. +48 507 300 506

e-mail: biuro@tbf.com.pl

 

tel/fax: (+48) 22 679 66 22

tel/fax: (+48) 22 678 34 13