15 luty 2019

Praca przy komputerze a BHP

Przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy regulują nie tylko wykonywanie trudnych, bardzo obciążających fizycznie prac, ale również tych biurowych. Chociaż siedzenie przy komputerze nie niesie za sobą tak dużego ryzyka, jak robienie elewacji na rusztowaniach albo górnictwo, ale i tak intensywnie oddziałuje na nasz układ mięśniowo-szkieletowy i oczy. O tym, jak zapewnić pracownikom optymalne warunki pracy biurowej, wielokrotnie mówią nasze szkolenia bhp.

Jakie przepisy należy stosować?

Oczywiście baza wiedzy na temat przepisów bezpieczeństwa higieny i pracy znajduje się w Kodeksie pracy. Ta ustawa jest jednak precyzowana przez różne, mniejsze regulacje. Pracy przy komputerze dedykowane jest na przykład rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe. Nasze szkolenia bhp wielokrotnie odnoszą się do tego aktu prawnego.

Jakie wymogi powinien spełniać ekran komputera?

Rozporządzenie wskazuje między innymi, jakie wymogi powinien spełniać ekran komputera. Zgodnie z przepisami monitor powinien zostać ustawiony tak, aby wyświetlane znaki były wyraźne i czytelne, obraz powinien być natomiast stabilny, z możliwością dostosowania odpowiedniej jaskrawości i kontrastu. Poza tym regulacje ustawienia monitora powinny umożliwiać pochylenie ekranu co najmniej o 20 stopni do tyłu i o 5 do przodu oraz wokół własnej osi. Ekran monitora powinien też zostać pokryty warstwą antyodbiciową lub wyposażony w odpowiedni filtr. Oczywiście większość z tych zasad dzisiaj nieco trąci myszką, ponieważ w przeciwieństwie do 1998 roku, mamy dzisiaj wiele nowych technologii i praktycznie każdy monitor spełnia dziś wyżej wskazane wymogi… ale mimo wszystko o tych regułach należy pamiętać.

Jak dostosować światło w pomieszczeniu biurowym?

Kolejnym istotnym zagadnieniem jest światło. Ustawienie ekranu monitora względem źródeł światła powinno ograniczać olśnienie i odbicia światła. Poza tym poziom natężenia oświetlenia powinien spełniać wymagania określone w Polskich Normach. Poprzez nasze szkolenia bhp wskazujemy, że każde stanowisko pracy powinno być oświetlone światłem sztucznym o natężeniu nie mniejszym niż 500 luksów. To przynajmniej wynika z przepisów. Warto jednak zaznaczyć, że w odniesieniu do osób starszych oraz pracy wymagającej szczególnego skupienia, optymalne natężenie światła może kształtować się na poziomie nawet 1000 luksów. Podobno też przy jasnym, chłodnym świetle pracujemy najbardziej efektywnie… ale to już nie przepisy, a zdanie naukowców.

A co z pozycją do siedzenia?

Biurko, klawiatura oraz krzesło powinny znajdować się na odpowiedniej wysokości, zapewniając pracownikowi komfort oraz nie powodując zmęczenia mięśni. Najlepsze byłoby zastosowanie stołów z regulowaną wysokością blatu i poszczególnych jego elementów, aby pracownik mógł indywidualnie dostosować te ustawienia do swojego wzrostu i postury. Ważne jest, aby pracownik miał szansę na zachowanie naturalnego położenia kończyn górnych przy obsłudze klawiatury (z zachowaniem co najmniej kąta prostego między ramieniem i przedramieniem), odpowiedniego kąta obserwacji ekranu monitora, a także odpowiedniej przestrzeni do umieszczenia nóg pod blatem. Ważne jest też ustawienie elementów wyposażenia w odpowiedniej odległości od pracownika, to jest w zasięgu jego kończyn górnych, bez konieczności przyjmowania wymuszonych pozycji.

Co jeszcze zawierają nasze szkolenia bhp?

Nasze szkolenia bhp prowadzone są przez najlepszych specjalistów. Oferujemy kursy “szyte na miarę” potrzeb naszych Klientów. Indywidualnie dostosowujemy programy szkoleń, ustalamy, jakie zagadnienia są bardziej, a jakie mniej istotne z punktu widzenia danej działalności. Dzięki temu możemy wyposażyć naszych kursantów w możliwie najszerszą wiedzę na temat bezpieczeństwa i higieny pracy.

Klienci
Zobacz nasze referencje

Z naszych usług skorzystali dotychczas:

Nasze oddziały

TBF s.c.

Centrala

ul. Jagiellońska 88

00-992 Warszawa

tel. kom. +48 507 300 506

e-mail: biuro@tbf.com.pl

 

tel/fax: (+48) 22 679 66 22

tel/fax: (+48) 22 678 34 13