9 maja 2020

BHP, badania wstępne i okresowe w okresie pandemii

Epidemia koronawirusa spowodowała wiele zmian w codziennym życiu. Jesteśmy odizolowani, wiele osób pracuje zdalnie. Jak w tym całym „bałaganie” wygląda realizacja obowiązków, związanych z bhp, a także przeprowadzanie badań wstępnych, kontrolnych i okresowych? Na to pytanie postaramy się odpowiedzieć w niniejszym artykule.

Koronawirus a zmiany w przepisach

Wprowadzone stany epidemii i zagrożenia epidemicznego spowodowały między innymi wiele modyfikacji w odniesieniu do przeprowadzanych badań wstępnych i okresowych. Już 23 marca Główny Inspektor Pracy wydał komunikat o zawieszeniu obowiązku przeprowadzania badań okresowych. 31 marca 2020 r. w tak zwanej specustawie o COVID-19 zmieniono natomiast tryb przeprowadzania badań wstępnych i kontrolnych. Pewne zmiany wprowadzono też w odniesieniu do szkolenia bhp oraz innych obowiązków, ciążących na pracodawcy i jego pracownikach. Specjaliści TBF śledzą bieżącą sytuację. Podejmujemy w tym zakresie niezbędne kroki i informujemy naszych klientów o istotnych kwestiach.

Co z badaniami okresowymi, wstępnymi i kontrolnymi?

Ważność badań okresowych została po prostu przedłużona. Będą ważne w okresie stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii oraz jeszcze przez 60 dni po ich odwołaniu. W odniesieniu do badań wstępnych i kontrolnych wprowadzono natomiast nowe wymogi i pewne udogodnienia. Takie badania może przeprowadzić nie tylko lekarz medycyny pracy, ale również inny lekarz. Dodatkowo pracownik wcale nie musi odwiedzać przychodni lub gabinetu lekarskiego. Badanie można przeprowadzić na odległość – za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności. Należy jednak pamiętać o tym, że takie, specyficzne orzeczenie lekarskie nie zyskuje tradycyjnego terminu ważności. Można z niego korzystać jedynie do momentu upływu 30 dni po odwołaniu stanu epidemii. Potem pracownik musi się poddać ponownie badaniu – już w tradycyjnej formie. O tym zagadnieniu wspominają nasze szkolenia bhp w formie e-learningu.

Mniej obowiązków w dobie koronawirusa

Nasze szkolenia bhp, które przeprowadzamy w jedynej możliwej formie – e-learningu – wspominają też o zmniejszeniu liczby obowiązków w związku z trwającą epidemią. W czasie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii nie trzeba wystawiać skierowań na badania okresowe. Z kolei zapewnienie przeprowadzania badań okresowych pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach, tj. narażenia na działanie substancji i czynników rakotwórczych lub pyłów zwłókniających jest konieczne tylko w dwóch sytuacjach. Po pierwsze po zaprzestaniu pracy w kontakcie z tymi substancjami, czynnikami i pyłami. Po drugie natomiast po rozwiązaniu stosunku pracy, jeżeli zainteresowana osoba zgłosi wniosek o objęcie jej takimi badaniami. Oczywiście nie jest tak, że wskazane obowiązki przestają istnieć. Trzeba będzie je wykonać w ciągu 60 dni po stanu tego, szczególnego stanu.

Szkolenia bhp w czasie pandemii

Pandemia wpłynęła również na przeprowadzanie szkoleń bhp. Pracodawcy nadal wykonują swoje obowiązki i zlecają wykonywanie takich kursów. Nie robimy tego jednak w formie stacjonarnej, a w wygodnej formie zdalnej. Na e-learning już przed czasem pandemii decydowało się wielu naszych klientów. Ta wersja szkolenia bhp umożliwia bowiem ograniczenie kosztów oraz przeszkolenie wielu pracowników w jednym czasie. W okresie szalejącego koronawirusa e-learning zdecydowanie zyskał jednak na popularności.

Klienci
Zobacz nasze referencje

Z naszych usług skorzystali dotychczas:

Nasze oddziały

TBF s.c.

Centrala

ul. Księcia Ziemowita 53

03-885 Warszawa

tel. kom. +48 504 422 096

e-mail: biuro@tbf.com.pl

 

tel/fax: (+48) 22 679 66 22

tel/fax: (+48) 22 678 34 13