10 grudzień 2018

Hałas w pracy a bhp

Hałas jest niestety częstym towarzyszem pracy. Zmagają się z nim z reguły pracownicy fizyczni, ale nie tylko. Generują go zarówno głośne urządzenia, maszyny, jak i nawet tłum ludzi. Jak się chronić przed hałasem? Jakie są w tym zakresie zadania pracodawcy? Czy hałas to duże zagrożenie? Na te pytania odpowiedzą, prowadzone przez nas szkolenia bhp gdańsk, olsztyn, warszawa oraz ten artykuł.

Czym jest hałas?

Poprzez nasze szkolenia bhp, uświadamiamy naszych kursantów, że hałas to po prostu zbyt duże natężenie dźwięku w danym miejscu i czasie. Różni ludzi w różny sposób reagują na dźwięk. Dla jednych głośna muzyka nie stanowi problemu, inni będą czuli się niekomfortowo nawet w towarzystwie osoby, która nieco głośniej mówi. Przyjmuje się jednak, że hałasem jest taki dźwięk, który przekracza 80 decybeli. Natężenie na tym poziomie może już prowadzić do uszkodzeń słuchu, o ile przebywamy w takim środowisku długotrwale. Z nagłym uszkodzeniem słuchu możemy natomiast spotkać się, gdy wartości te przekroczą 140 decybeli. Chociaż dla niektórych ludzi już 110 decybeli stanowi próg bólu. 80 decybeli, czyli ile? Dla porównania, zwykła rozmowa to dźwięk na poziomie 45-50 decybeli. Standardowy odkurzacz to już 60 decybeli. Z kolei samochód osobowy wydaje dźwięk w granicach 70-80 decybeli. Co zatem przekroczy dopuszczalną normę? Ruchliwa ulica to mniej więcej 95 decybeli. Większe wartości osiągnie również młot pneumatyczny (100 decybeli), motocykl bez tłumika (110 decybeli), samolot odrzutowy (130-140 decybeli).

Jak mierzyć hałas?

Przepisy Kodeksu pracy, a konkretnie art. 227 tej ustawy, narzucają na pracodawcę obowiązek stosowania środków, zapobiegającym chorobom zawodowym i innym chorobom, związanym z wykonywaną pracą, w szczególności utrzymywania w stanie stałej sprawności urządzeń ograniczających lub eliminujących szkodliwe dla zdrowia czynniki środowiska pracy oraz urządzeń służących do pomiarów tych czynników, a także obowiązek przeprowadzania, na swój koszt, badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia, rejestrowania i przechowywania wyników tych badań i pomiarów oraz udostępniania ich pracownikom. Tryb, metody, rodzaj i częstotliwość wykonywania wskazanych badań i pomiarów określa natomiast minister właściwy do spraw zdrowia. Obecnie obowiązuje rozporządzenie Ministra Zdrowia z 2 lutego 2011 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy.

Kto wykonuje pomiary?

Pomiary poziomu hałasu w danym środowisku pracy wykonywane są przez specjalistyczne laboratoria, akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji (PCA). Nasze szkolenia bhp niejednokrotnie poruszają zagadnienie hałasu. Uświadamiamy na nich kursantów, że co prawda każdy producent maszyny ma obowiązek podać w jej instrukcji obsługi informację o poziomie hałasu, który generuje, jednak dopóki nie wykonamy pomiarów, nie poznamy dokładnej wartości. Warto również pamiętać o tym, że dana maszyna nie jest jedynym źródłem hałasu na danym stanowisku pracy.

Szkolenia bhp gdańsk, olsztyn, warszawa

Wszystkich zainteresowanych tematyką hałasu zapraszamy na prowadzone przez nas szkolenia bhp gdańsk, olsztyn, warszawa. Po więcej informacji zapraszamy również na naszą stronę internetową – www.tbf.pl

Klienci
Zobacz nasze referencje

Z naszych usług skorzystali dotychczas:

Nasze oddziały

TBF s.c.

Centrala

ul. Jagiellońska 88

00-992 Warszawa

tel. kom. +48 507 300 506

e-mail: biuro@tbf.com.pl

 

tel/fax: (+48) 22 679 66 22

tel/fax: (+48) 22 678 34 13