15 styczeń 2019

Zimowe zasady BHP

Kilka dni temu Państwowa Inspekcja Pracy (PIP) zwróciła się do przedsiębiorców z apelem o to, aby pamiętali, że silne wiatry, opady deszczu i śniegu, a także niskie temperatury, są dodatkowym zagrożeniem dla pracowników, wykonujących roboty budowlane. Niezwykle ważne jest zatem staranne przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Niejednokrotnie mówimy o tym, pełniąc nadzór bhp lub proponując outsourcing bhp.

Apel Państwowej Inspekcji Pracy

Główny inspektor pracy Wiesław Łyszczek w wydanym oświadczeniu stwierdził, że pracownicy mają obowiązek zachowania szczególnej ostrożności i rozwagi podczas wykonywania prac. Pracodawcom z kolei przypomniał o konieczności zapewnienia pracownikom odpowiednich środków ochrony. Szef Państwowej Inspekcji Pracy wspomniał nadto, że zimowe warunki mogą stwarzać zagrożenia nie tylko dla pracowników, ale również dla osób postronnych. W tym kontekście należy pamiętać o spadającym z wysokości śniegu, soplach lodu, a także możliwych oblodzeniach powierzchni.

Zagospodarowanie terenu budowy

Poprzez nadzór bhp oraz outsourcing bhp czuwamy nad przestrzeganiem przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. O czym należy pamiętać w kontekście robót budowlanych? Niezależnie od warunków, prace budowlane wymagają odpowiedniego zagospodarowania terenu. Wykonuje się je przed rozpoczęciem robót budowlanych. Powinno ono obejmować w szczególności: ogrodzenie terenu i wyznaczenie stref niebezpiecznych, wykonanie dróg, wyjść i przejść dla pieszych, doprowadzenie energii elektrycznej oraz wody oraz montaż systemu odprowadzenia lub utylizacji ścieków, urządzenie pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i socjalnych, zapewnienie oświetlenia naturalnego i sztucznego, zapewnienie właściwej wentylacji, zapewnienie łączności telefonicznej, a także montaż urządzeń składowisk materiałów i wyrobów. Jeżeli przy pracach konieczne jest korzystanie z rusztowań albo ruchomych podestów roboczych, warto natomiast pamiętać o tym, że nie można z nich korzystać jeżeli o zmroku nie zapewniono oświetlenia, pozwalającego na dobrą widoczność, w czasie gęstej mgły, opadów deszczu, śniegu oraz gołoledzi, a także w czasie burzy lub wiatru o prędkości przekraczającej 10 m/s. Ostatnia uwaga jest szczególnie istotna w kontekście robót, wykonywanych zimą.

Środki ochrony indywidualnej

Jako podmiot, realizujący nadzór bhp oraz oferujący outsourcing bhp, zwracamy również uwagę na konieczność stosowania środków ochrony indywidualnej. Pracodawca jest zobowiązany do zapewnienia pracownikom właściwych narzędzi i akcesoriów. Muszą one zostać dostosowane do istniejącego zagrożenia i nie powodować same z siebie zagrożenia. Poza tym powinny uwzględniać warunki, istniejące w danym miejscu pracy oraz wymagania ergonomii oraz stan zdrowia pracownika. Co do zasady środki ochrony indywidualnej przeznaczone są do osobistego użytku. Muszą zostać poprawnie dostosowane do konkretnego użytkownika. Jakie środki ochrony indywidualnej powinny być stosowane przy zimowych robotach budowlanych? Przede wszystkim odzież ochronna (w tym kombinezony, ochraniacze, specjalne rękawice, buty), hełmy ochronne, środki ochrony twarzy i oczu. Zimą ma to szczególne znaczenie z uwagi na utrudnione warunki pracy – ze względu na temperaturę oraz możliwe opady i oblodzenia.

Inne zasady w ramach zimowego bhp

Należy również pamiętać, że w warunkach zimowych, gdy temperatura spada poniżej 10 stopni Celsjusza, pracownikom przysługują posiłki regeneracyjne i ciepłe napoje. Pracodawca powinien też zapewnić im pomieszczenia, utrzymujące temperaturę nie niższą niż 16 stopni Celsjusza, w których się ogrzeją lub zmienią odzież. Wszystkie wspomniane wyżej zasady konsekwentnie stosujemy poprzez nadzór bhp i outsourcing bhp. Dzięki temu obsługiwane przez nas firmy, posiadają ułamkowy odsetek wypadków przy pracy. Po więcej informacji na ten temat zapraszamy na naszą stronę internetową – www.tbf.pl

Klienci
Zobacz nasze referencje

Z naszych usług skorzystali dotychczas:

Nasze oddziały

TBF s.c.

Centrala

ul. Jagiellońska 88

00-992 Warszawa

tel. kom. +48 507 300 506

e-mail: biuro@tbf.com.pl

 

tel/fax: (+48) 22 679 66 22

tel/fax: (+48) 22 678 34 13