15 październik 2018

Kilka słów o instrukcjach bhp

Częstym tematem, poruszanym przez nasze szkolenia bhp jest również zagadnienie instrukcji bhp. Te dokumenty niejednokrotnie spędzają bowiem sen z powiek behapowcom. Dlaczego? Z uwagi na to, że w tym zakresie niezwykle łatwo o błędy. Jak zatem wykonywać je poprawnie?

Czym jest instrukcja bhp?

Instrukcja bhp to po prostu zbiór zasad, wymogów, dotyczących danego środowiska pracy. Dzięki temu dokumentowi pracownik dowie się, jak postępować w określonych sytuacjach, jak reagować na zagrożenie i tak dalej. Instrukcja będzie się nieco różniła, w zależności od typu wykonywanej pracy, branży i charakterystyki pracowników.

Jakie są rodzaje instrukcji bhp?

Przepisy prawa pracy wskazują na cztery typy instrukcji bhp. Pierwszą kategorią stanowią ogólne instrukcje bhp, dotyczące całokształtu funkcjonowania firmy, czyli pewnych ogólnych zasad. Drugim typem są instrukcje stanowiskowe, które, jak sama nazwa wskazuje, wykorzystuje się w odniesieniu do konkretnego stanowiska pracy. Trzecim rodzajem są instrukcje na wypadek awarii, uwzględniane w kontekście sytuacji kryzysowych – na przykład pożarów. Finalnie, czwartą grupę stanowią natomiast instrukcje bhp podczas pracy z określonymi urządzeniami, maszynami, składnikami chemicznymi i tak dalej.

Kiedy powstaje obowiązek sporządzenia instrukcji?

Przepisy wskazują, że obowiązek sporządzenia instrukcji bhp występuje wtedy, gdy istnieje możliwość wystąpienia zagrożenia dla zdrowia lub życia pracowników. W pierwszej kolejności należy zatem stworzyć listę potencjalnych zagrożeń, a dopiero potem zabrać się za sporządzenie instrukcji bhp. W szczególności z instrukcją bhp będziemy mieli do czynienia zatem wtedy, gdy w danym zakładzie pracy stosowane są procesy technologiczne, związane z zagrożeniami wypadkowymi lub zagrożeniami zdrowia pracowników, obsługuje się maszyny i inne urządzenia techniczne, występują materiały szkodliwe dla zdrowia i niebezpieczne. Co jednak istotne, to pracodawca finalnie decyduje o wydaniu instrukcji bhp.

Jakie są obowiązkowe elementy instrukcji bhp?

Nasze szkolenia bhp niejednokrotnie wskazują, jakie są podstawowe elementy poprawnie przygotowanej instrukcji bhp. Przede wszystkim powinna ona uwzględniać: czynności, jakie należy wykonać przed rozpoczęciem pracy, zasady i metody bezpiecznego wykonywania powierzonych zadań, a także zasady postępowania w sytuacjach kryzysowych, awaryjnych, zagrożenia. Dodatkowo, instrukcje uwzględniające korzystanie z niebezpiecznych substancji, muszą zawierać wskazania producenta, obecne na opakowaniach tych produktów. Podobnie, w odniesieniu do maszyn, instrukcja powinna zawierać uwagi i ostrzeżenia producenta. Najważniejszą zasadą w tworzeniu instrukcji bhp jest jednak jej przejrzystość i zrozumiałość. Trzeba napisać ją w taki sposób, aby każdy pracownik mógł z niej swobodnie korzystać i nie miał wątpliwości co do określonych zapisów.

Klienci
Zobacz nasze referencje

Z naszych usług skorzystali dotychczas:

Nasze oddziały

TBF s.c.

Centrala

ul. Jagiellońska 88

00-992 Warszawa

tel. kom. +48 507 300 506

e-mail: biuro@tbf.com.pl

 

tel/fax: (+48) 22 679 66 22

tel/fax: (+48) 22 678 34 13