15 maj 2019

BHP a badania okresowe

Jednym z obowiązków pracodawcy, w ramach przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, jest kierowanie pracowników na badania okresowe. Co należy o nich wiedzieć? W jakich zawodach badania okresowe są szczególnie ważne?

Czym są badania okresowe?

Nasze szkolenia bhp szczegółowo przedstawiają zagadnienie obowiązków pracodawcy. W ramach tego szczególne miejsce zajmuje obowiązek kierowania pracowników na badania okresowe. Wynik tego badania decyduje bowiem, czy pracownik może zostać dopuszczony do pracy. Badania okresowe sprawdzają ogólny stan zdrowia pracownika i weryfikują, czy dany rodzaj pracy nie wpływa negatywnie na jego zdrowie. O ile praca biurowa nie wymaga “końskiego” zdrowia, o tyle wykonywanie zawodu wojskowego wiąże się już z dość restrykcyjnymi ograniczeniami.

Kto podlega badaniom okresowym?

Każdy pracownik, niezależnie od wykonywanej profesji, podlega okresowym badaniom lekarskim. Dodatkowo, jeżeli przebywa na zwolnieniu chorobowym, trwającym dłużej niż 30 dni, powinien zostać skierowany na kontrolne badania, potwierdzające jego zdolność do pracy na dotychczasowym stanowisku. Zarówno okresowe, jak i kontrolne badania lekarskie przeprowadza się w godzinach pracy. Oczywiście w miarę możliwości. Stosowne skierowanie pracownik otrzymuje od swojego pracodawcy. To pracodawca powinien bowiem czuwać nad regularnym i terminowym wykonywaniem badań. Po stronie pracodawcy leży również obowiązek zapłaty za przeprowadzone badania.

Jaki jest zakres badań okresowych?

Zakres badań okresowych zależy od rodzaju wykonywanej pracy, a raczej rodzaju czynników szkodliwych lub uciążliwych, na które narażeni są pracownicy. Możemy mieć do czynienia na przykład z czynnikami fizycznymi, takimi jak hałas, ultradźwięki o małej częstotliwości, a także drgania mechaniczne przekazywane na kończyny górne. Inną formą czynników są pyły przemysłowe – między innymi organiczne, nieorganiczne oraz pyły z kopalń. Niekiedy w środowisku pracy pojawiają się również czynniki toksyczne, na przykład związki akrylowe, amoniak, arsen, tlenki azotu i tak dalej. Szkodliwe dla naszego zdrowia mogą być także czynniki biologiczne, takie jak chociażby różnego rodzaju wirusy. W zależności od rodzaju tych czynników, poza standardowymi badaniami krwi i moczu, możemy otrzymać skierowanie na badania specjalistyczne, jak chociażby badanie okulistyczne, EKG, spirometrię, RTG klatki piersiowej i inne.

W jakich zawodach badania okresowe są szczególnie ważne?

Poprzez nasze szkolenia bhp, edukujemy pracowników firm, że istnieją zawody, w których przeprowadzanie badań okresowych jest szczególnie ważne. Tym zawodom dedykowane są nawet specjalne rozporządzenia, formułujące odrębne zasady wykonywania badań. W ramach tych aktów należałoby wymienić chociażby rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie zakresu, trybu i częstotliwości przeprowadzania okresowych profilaktycznych badań lekarskich oraz okresowej oceny sprawności fizycznej strażaka Państwowej Straży Pożarnej, a także rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie badań okresowych i kontrolnych policjantów.

Szkolenia bhp – pracuj bezpiecznie

Szkolenia bhp to ważne źródło wiedzy o zasadach bezpieczeństwa i higieny pracy. Dzięki temu możemy bez obaw wykonywać pracę i być przygotowanym na każdą kryzysową sytuację, która może nas spotkać w trakcie wykonywania czynności zawodowych.

Klienci
Zobacz nasze referencje

Z naszych usług skorzystali dotychczas:

Nasze oddziały

TBF s.c.

Centrala

ul. Jagiellońska 88

00-992 Warszawa

tel. kom. +48 507 300 506

e-mail: biuro@tbf.com.pl

 

tel/fax: (+48) 22 679 66 22

tel/fax: (+48) 22 678 34 13