2 luty 2020

Zawody największego ryzyka – gdzie jest najwięcej wypadków przy pracy?

Istnieją branże i typy zawodów, które znajdą się pod szczególną, stałą kontrolą. Tam bowiem istnieje największe ryzyko i najczęściej dochodzi do wypadków przy pracy.

Czym są prace szczególnie niebezpieczne?

O tym często wspominają nasze szkolenia bhp. Czym są prace szczególnie niebezpieczne? Pojęcie prac szczególnie niebezpiecznych nie dotyczy wyłącznie specyficznych zajęć, wykonywanych w ekstremalnych warunkach. To najczęściej zupełnie zwyczajne, codzienne zajęcia, których wykonywanie obarczone jest jednak szczególnie wysokim ryzykiem. To właśnie w takich sytuacjach najczęściej dochodzi do wypadków przy pracy. Pracom szczególnie niebezpiecznym dedykowano nawet odrębną kategorię przepisów. Poświęcono im cały rozdział w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

Obowiązki pracodawcy – szkolenia bhp

Jeżeli pracodawca ustali, iż w jego zakładzie pracy wykonywane są prace szczególnie niebezpieczne, powinien realizować szczegółowe wymagania, dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy. Nasze szkolenia bhp niejednokrotnie poruszają to zagadnienie. Wskazujemy, iż pracodawca jest przede wszystkim zobowiązany do zapewnienia bezpośredniego nadzoru nad tymi pracami wyznaczonych w tym celu osób, odpowiednie środki zabezpieczające, instruktaż pracowników, obejmujący imienny podział pracy, kolejność wykonywania zadań oraz wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy przy poszczególnych czynnościach. Pracodawca powinien również zapewnić, aby dostęp do miejsc wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych miały jedynie osoby upoważnione i odpowiednio poinstruowane.

Prace szczególnie niebezpieczne – katalog

W rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy wskazano też szczegółowy katalog, uwzględniający prace, uznawane za szczególnie niebezpieczne. Wymienia on między innymi: roboty budowlane, rozbiórkowe, remontowe i montażowe prowadzone bez wstrzymania ruchu zakładu pracy lub jego części, prace w zbiornikach, kanałach, wnętrzach urządzeń technicznych i w innych niebezpiecznych przestrzeniach, prace przy użyciu materiałów niebezpiecznych, a także prace na wysokości. Wszystkie rodzaje prac szczegółowo omawiają nasze szkolenia bhp.

Prace szczególnie niebezpieczne a nadzór bhp

W zakładach pracy, w których wykonywane są prace szczególnie niebezpieczne, potrzebne są nie tylko profesjonalne szkolenia bhp. Niejednokrotnie specyfika tego przedsiębiorstwa i charakteru wykonywanych tam prac wymaga, aby pracodawca zapewnił stały nadzór bhp. W tym zakresie popularne jest korzystanie z usług firm zewnętrznych. Twoja Bezpieczna Firma również oferuje takie usługi. Świadczymy kompleksowe doradztwo, związane z zagadnieniami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochroną przeciwpożarową. Polecamy też nasze “szyte na miarę” szkolenia bhp. Ich program dostosowujemy do indywidualnych potrzeb pracodawcy oraz pracowników danego przedsiębiorstwa. Zapraszamy do kontaktu.

Tagi

BHPTBF
Klienci
Zobacz nasze referencje

Z naszych usług skorzystali dotychczas:

Nasze oddziały

TBF s.c.

Centrala

ul. Jagiellońska 88

00-992 Warszawa

tel. kom. +48 507 300 506

e-mail: biuro@tbf.com.pl

 

tel/fax: (+48) 22 679 66 22

tel/fax: (+48) 22 678 34 13