25 czerwiec 2019

Szkolenia bhp a godziny pracy

Szkolenia bhp, organizowane poza standardowym wymiarem czasu pracy, powinny zostać potraktowane jak nadgodziny. Wielu pracodawców nie respektuje jednak tego prawa.

Szkolenia bhp organizowane poza godzinami i zakładem pracy

Wielu pracodawców, mając na względzie specyfikę działalności swojej firmy, woli zorganizować szkolenia bhp poza standardowymi godzinami pracy. W ten sposób nie muszą bowiem zaburzać rytmu pracy przedsiębiorstwa, ani szukać potrzebnych zastępstw za szkolących się pracowników. Należy jednak pamiętać o tym, że takie szkolenia bhp, które odbywają się poza standardowym czasem pracy, należy rozumieć jako nadgodziny. Co więcej, wszystkie kursy i szkolenia, realizowane z inicjatywy pracodawcy, również będą stanowiły nadgodziny. Pracownikom za ten czas należy się zatem dodatkowe wynagrodzenie.

Co na to przepisy Kodeksu pracy?

Ustawa z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy – mówi jasno: “czasem pracy jest czas, w którym pracownik pozostaje w dyspozycji pracodawcy w zakładzie pracy lub w innym miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy”. Nie ma więc znaczenia, gdzie i kiedy odbywały się szkolenia bhp. Jeżeli przekroczyły standardowy – 8-godzinny – dzień pracy, pracownikowi niewątpliwie należy się dodatkowe wynagrodzenie. Szkolenia bhp nie robi bowiem wyłącznie dla siebie. Ma to związek z wykonywaną pracą i jednocześnie z obowiązkami pracodawcy, który musi zapewnić swoim pracownikom odpowiednie warunki do pracy – bezpieczne i higieniczne.

Jakie są obowiązki pracodawcy w zakresie bhp?

W Kodeksie pracy poświęcono bowiem cały, obszerny rozdział, właśnie obowiązkom pracodawcy. Ponosi on odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie. Na zakres tej odpowiedzialności nie wpływają natomiast obowiązki pracowników w dziedzinie bhp oraz powierzenie wykonywania zadań służby bezpieczeństwa i higieny pracy specjalistom spoza zakładu pracy. Nadto pracodawca jest obowiązany chronić zdrowie i życie pracowników przez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki, w tym: organizować pracę w sposób zapewniający bezpieczne i higieniczne warunki pracy, zapewniać przestrzeganie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, wydawać polecenia usunięcia uchybień w tym zakresie oraz kontrolować wykonywanie tych poleceń, reagować na potrzeby w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy oraz dostosowywać środki podejmowane w celu doskonalenia istniejącego poziomu ochrony zdrowia i życia pracowników, biorąc pod uwagę zmieniające się warunki wykonywania pracy i tak dalej.

Szkolenia bhp – TBF

Twoja Bezpieczna Firma (TBF) od lat zajmuje się kompleksowymi szkoleniami bhp. Dodatkowo doradzamy kierownikom i dyrektorom odpowiedzialnym za zatrudnienie pracowników w firmach i podpowiadamy, jakie rozwiązania wybrać, by zoptymalizować koszty w zakresie szkoleń bhp i należycie wypełnić obowiązek przeszkolenia małej lub dużej grupy pracowników.

Klienci
Zobacz nasze referencje

Z naszych usług skorzystali dotychczas:

Nasze oddziały

TBF s.c.

Centrala

ul. Jagiellońska 88

00-992 Warszawa

tel. kom. +48 507 300 506

e-mail: biuro@tbf.com.pl

 

tel/fax: (+48) 22 679 66 22

tel/fax: (+48) 22 678 34 13