Blog
30 marca 2018

Ryzyko zawodowe a przepisy BHP

W oparciu o art. 226 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy – pracodawca ocenia i dokumentuje ryzyko zawodowe, związane z wykonywaną pracą oraz stosuje niezbędne środki profilaktyczne zmniejszające ryzyko, a także informuje pracowników o ryzyku zawodowym, które…

15 marca 2018

Profilaktyczna ochrona zdrowia pracowników

Jednym z ważniejszych obowiązków pracodawcy jest zadbanie o to, by pracownicy regularnie przechodzili wymagane badania lekarskie. Zgodnie bowiem z art. 229 § 4 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy: „pracodawca nie może dopuścić do pracy pracownika bez…

28 lutego 2018

Prace szczególnie niebezpieczne

Obowiązujące przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy nakładają szczególne obowiązki na te przestrzenie, w których istnieje największe ryzyko wypadków. O czym mowa? O pracach szczególnie niebezpiecznych i pracach wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej. Jakie prace zaliczamy do szczególnie niebezpiecznych? To określenie dotyczy…

15 lutego 2018

Czynniki szkodliwe w środowisku pracy

Newralgicznym tematem, związanym z bezpieczeństwem i higieną pracy jest zagadnienie czynników szkodliwych i uciążliwych w środowisku pracy. Spotyka się z nimi wiele osób w różnych, działających na rynku branżach, a jednak wciąż w polskim społeczeństwie istnieje pewna nieświadomość zagrożeń, z…

30 stycznia 2018

Przepisy BHP a upadki z wysokości

Statystyki sporządzane przez Główny Urząd Statystyczny od lat wskazują, że jednym z najczęstszych wypadków przy pracy są upadki z wysokości. Niewątpliwie praca na wysokościach pojawia się w wielu zawodach i branżach – nie tylko wśród pracowników fizycznych. W tych zakładach,…

Klienci
Zobacz nasze referencje

Z naszych usług skorzystali dotychczas:

Nasze oddziały

TBF s.c.

Centrala

ul. Księcia Ziemowita 53

03-885 Warszawa

tel. kom. +48 504 422 096

e-mail: biuro@tbf.com.pl

 

tel/fax: (+48) 22 679 66 22

tel/fax: (+48) 22 678 34 13